Zbiórka środków na wyjazd do TSUE, debatę i konferencję prasową o wyroku TSUE

Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i zapraszamy do udziału w oficjalnej zrzutce przeznaczonej na:

– wyjazd do TSUE na odczytanie wyroku w sprawie Dziubak,

– debatę o skutkach ekonomicznych wyroku TSUE,

– konferencję prasową po wyroku.

Mimo pozytywnej opinii Trybunału i mamy nadzieje takiego samego wyroku w dalszym ciągu konieczne są działania promujące prawdziwy przekaz o skutkach wyroku. Głos strony społecznej musi być widoczny i powinien docierać do społeczeństwa, sędziów oraz polityków. Działania takie jak debata o skutkach ekonomicznych wyroku TSUE oraz konferencja prasową po wyroku TSUE mają właśnie służyć tym celom.

Za każdą wpłatę serdecznie dziękujemy.