Zaproszenie na Konferencję prasową pod Sejmem 11 października godz. 15:00

Organy nadzoru nad rynkiem finansowym ukrywają faktyczny stan sektora bankowego

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu oraz Stowarzyszenie „Przywiązani do polisy” zapraszają  na konferencję prasową w dniu 11 października o godzinie 15:00 w loży prasowej Sejmu RP.

W ostatnim czasie strona społeczna została całkowicie odcięta od udziału w procesach tworzenia i opiniowania prawa powstającego w zaciszach gabinetów politycznych i przy wyłącznym udziale lobbystów bankowych. Wszelkie próby kontaktu strony społecznej z osobami decyzyjnymi w sprawie ustaw tworzonych rzekomo dla „frankowiczów” zakończyły się fiaskiem. Do grona tych, którzy odmówili konsultacji społecznych w sprawie rozwiązań dla osób pokrzywdzonych przez banki należą: Prezydent RP, Premier RP, Wicepremier Mateusz Morawiecki przewodniczący partii rządzącej i prezes NBP.

W ocenie Stowarzyszenia sytuacja ta wynika z trudnego położenia części banków posiadających istotny portfel kredytów „walutowych”.

Pytania dotyczące stabilności poszczególnych banków Stowarzyszenie miało przedstawić na dzisiejszym  posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Jednak odmówiono udziału stronie społecznej w  posiedzeniu Komisji, która zapoznaje się m.in. z  „Informacją o działalności Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w roku 2016”

Podczas konferencji strona społeczna podzieli się wskazanymi wyżej spostrzeżeniami oraz przekaże informacje ukrywane przez KNF, dotyczące kondycji i zagrożeń dla polskiego sektora finansowego. Przekażemy też informację o planowanych działaniach Stowarzyszeń Poszkodowanych przez Sektor Bankowy, jak i wykaz pytań na które oczekujemy, iż nadzór bankowy udzieli odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji

Arkadiusz Szcześniak, Prezes Stowarzyszenia SBB: +48 725 932 168

E-mail: [email protected]

Marek Rzewuski, Wiceprezes Stowarzyszenia SBB: +48 784 967 064