Spotkanie Zarządu Krajowego 07 stycznia 2017 r.

Stop Bankowemu Bezprawiu logo

07 stycznia 2017 w biurze Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego, Zarządów Regionów oraz wszystkich tych, którzy czuli potrzebę bycia i przedstawienia swojej opinii czy też wizji działań stowarzyszenia.

W pierwszej kolejności zmierzyliśmy się z duchem przeszłości – w tym z historią zrzutki na akcję medialną. Obecny skład komisji rewizyjnej przeanalizuje ponownie materiały, a stosowne wnioski zostaną umieszczone w sprawozdaniu finansowym za rok 2016. Sprawozdanie finansowe zostanie przesłane wszystkim członkom stowarzyszenia po jego zatwierdzeniu.

Następnie Prezes zarządu przedstawił obecny stan legislacyjny ustawy 729 – pokrywający się we wnioskach ze stanowiskiem posła wnioskodawcy. Na tym etapie omówiono zakres działania stowarzyszenia w celu skutecznego lobbingu wobec wydarzeń mających obecnie miejsce w Sejmie RP.

Kolejno przedstawiono sytuację związaną ze zmianą statutu. Uzgodniono iż niezbędne staje się jak najszybsze przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia Członków Regionu Centralno-Wschodniego (Warszawa), a następnie Krajowego Zjazdu Delegatów. Propozycje zmian statutu oraz dyskusja nad ich kształtem zostanie przeprowadzona po WZC Regionu.

Prezes wraz z Sekretarzem przedstawił następnie założenia projektu Nawigator oraz forum. Projekt Nawigator ma być kompleksową bazą danych o prowadzonych i zakończonych postępowaniach sądowych. Forum ma skupić się na merytorycznej pomocy i rozwiązywaniu problemów sympatyków i członków stowarzyszenia. Na forum mają znajdować się praktyczne porady, instrukcje postępowania przy wypowiedzeniu umowy, nakazie zapłaty czy postępowaniu przeciwegzekucyjnym, również BTE. Funkcjonowanie forum powinno być oparte o pracę praktyków z wielu dziedzin, a praca ta powinna być wynagradzana. Środki na ten cel Zarząd Krajowy chce pozyskać ze środków dostępnych dla organizacji pozarządowych i w tym celu został już złożony odpowiedni projekt.

Przedstawiciele zarządu i Regionów zgodnie stwierdzili, iż obecna forma prowadzenia dyskusji i wymiany doświadczeń za pośrednictwem platformy Facebook i DISQUS jest wysoce nieefektywna i zaburzana przez treści nie wnoszące nic do rozwiązywania problemu. W związku z wieloma przypadkami niewłaściwych opinii i złośliwych ataków na osoby będące członkami grup, czy też ilości porad ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ilości członków stowarzyszenia do osób postronnych – w trosce o zachowanie dobrego imienia stowarzyszenia i uchronienia się od prawnych skutków działań osób piszących opinie podjęto decyzję o zmianie nazwy grupy facebookowej na “Sympatycy Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu”. Uzgodniono iż operacja zmiany nazwy musi odbyć się wraz z stosownym komentarzem oraz wyraźnym zaznaczeniem, iż jedynym oficjalnym kanałem informacji na platformie Facebook pochodzącym od zarządu Krajowego jest Fanpage “bankowebezprawie.pl” oraz forum.

Dalsza część dyskusji skierowana została na temat działań w regionach w tym potrzeby prowadzenia punktów konsultacyjnych – tak aby problemy członków stowarzyszenia odciążyły w pracach Zarząd Krajowy, a ten mógł zajmować się głównie ogólnymi sprawami stowarzyszenia.