Spotkanie grupy przygotowującej ustawę z ekspertami prezydenckimi

Spotkanie grupy przygotowującej ustawę mającą za zadanie rozwiązanie problemu toksycznych instrumentów zwanych „kredytami walutowymi” z ekspertami prezydenckimi.
Spotkanie grupy przygotowującej ustawę mającą za zadanie rozwiązanie problemu toksycznych instrumentów zwanych „kredytami walutowymi” z ekspertami prezydenckimi.

Szanowni,

zgodnie z obietnicą relacja ze spotkania:

Dziś (w poniedziałek 19 października 2015) w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne robocze spotkanie grupy przygotowującej ustawę mającą za zadanie rozwiązanie problemu toksycznych instrumentów zwanych „kredytami walutowymi”.

Stronę prezydencką reprezentowali m.in : minister Maciej Łopiński, eksperci Prezydenta: prof. Marcin Gomoła, prof. Dariusz Gątarek i ekonomista Andrzej Olszewski z Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Stronę społeczną reprezentowali Jerzy Bielewicz, mec. Jacek Czabański, prof. Witold Modzelewski, Maciej Pawlicki, Arkadiusz Szcześniak, Mariusz Zając i Andrzej Zalewski.

W ciągu ostatniego miesiąca, podczas wielu spotkań, jakie odbywały się w Pałacu Prezydenckim , a także w gronie ekspertów, przygotowano założenia do ustawy. Na podstawie założeń strony społecznej, czyli kredytobiorców, oraz nawiązując do wypowiadanych przez Prezydenta opinii i deklaracji w niniejszej sprawie, przedstawiliśmy projekt ustawy.

Jego podstawowe założenia:

  1. reguluje kredyty zarówno denominowane jak i indeksowane,
  2. dotyczy kredytów zaciągniętych zarówno przez konsumentów, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  3. przekształca na wiosek kredytobiorcy kredyt denominowany lub indeksowany w kredyty złotówkowe na datę ich udzielenia (czyli „odwalutowanie” lub „przewalutowanie wg kursu z dnia udzielenia”), a więc całkowicie likwiduje ryzyko kursowe po stronie kredytobiorców,
  4. zmienia oprocentowanie kredytów na oparte o stopę referencyjną NBP powiększoną o marżę banku od dnia udzielenia kredytu,
  5. zalicza dokonane spłaty rat kredytu według kursu średniego NBP, to jest likwiduje spready narzucane przez banki,
  6. daje możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu, jeżeli aktualna wysokość raty kredytowej będzie o co najmniej 20% wyższa od raty początkowej,

Wszyscy obecni na spotkaniu prezydenccy eksperci pozytywnie ocenili przedstawiony projekt.

Dalsze redakcyjne prace będą się nadal odbywały z naszym udziałem. Do czasu zaprzysiężenia nowego Parlamentu, będą trwały prace nad obudowaniem projektu ustawy wyliczeniami, jakie my, czyli strona społeczna w sposób przybliżona przedstawiliśmy, a Prezydent składając do Sejmu projekt musi przedstawić w sposób dokładny. Kilka dni temu złożyliśmy prośbę, by Prezydent, za pośrednictwem swego przedstawiciela w KNF. Uzyskał pełne, dokładne dane per kredyt prawdziwych kosztów wynikających z każdej poszczególnej umowy (bez ujawniania danych osobowych oczywiście). Pobranie bezpośrednio od banków, za pośrednictwem KNF, tych szczegółowych danych, pokaże prawdziwy obraz sprawy i uniemożliwi dalsze bankowe kłamstwa .

Podstawowym założeniem Ustawy jest likwidacja z polskiego systemu finansowego ryzyka walutowego występującego w umowach kredytowych. Ustawa, osiąga to założenie eliminując między innymi nieprzewidywalność wartości długu i obciążeń wynikających z umów kredytowych.  Poddanie się restrukturyzacji będzie się odbywało na wniosek kredytobiorcy, po uprzedniej notyfikacji (zgłoszeniu) oraz uzyskaniu pełnej informacji o skutkach przeprowadzanej restrukturyzacji.

Ustawa usuwa także w sposób jednoznaczny, niezgodne z prawem polskim zapisy w umowach. Poza szczegółowymi zapisami dotyczącymi kredytów walutowych, ustawa wprowadza zmiany ogólne w tym całkowitą likwidację BTE – czyli ma za zadanie wyeliminowanie niezgodnych z konstytucją procedur, jakich rządy PO i PSL nie chciały usunąć, mimo wyroku trybunału.

Minister Łopiński opuścił spotkanie przed końcem – nie ustaliliśmy więc daty kolejnego spotkania. Jutro będziemy to ustalać.

Po raz kolejny przypomnieliśmy, że termin Prezydenckiej Obietnicy upływa 6 listopada.