Debata TVP 20.10.2015 r.

Przedstawiamy gorącą relację spod gmachu telewizji.
Przedstawiamy gorącą relację spod gmachu telewizji.

Jak ukształtuje się przyszły parlament?

Jakie środowiska polityczne będą decydować o kierunkach polskiej polityki?

Czy poprawi się sytuacja obywateli poszkodowanych przez system bankowy ?

Na ostateczne decyzje wyborców kluczowy wpływ najprawdopodobniej będzie miała zakończona właśnie debata, zorganizowana  przez TVP.

Przedstawiamy gorącą relację spod gmachu telewizji.