Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i zachęcamy do wsparcia naszych działań

Debata TVP 20.10.2015 r.

Przedstawiamy gorącą relację spod gmachu telewizji.
Przedstawiamy gorącą relację spod gmachu telewizji.

Jak ukształtuje się przyszły parlament?

Jakie środowiska polityczne będą decydować o kierunkach polskiej polityki?

Czy poprawi się sytuacja obywateli poszkodowanych przez system bankowy ?

Na ostateczne decyzje wyborców kluczowy wpływ najprawdopodobniej będzie miała zakończona właśnie debata, zorganizowana  przez TVP.

Przedstawiamy gorącą relację spod gmachu telewizji.