Składamy pisma z wnioskiem o negocjacje do banku PKO BP/Nordea

PKO BP / Nordea
PKO BP / Nordea

Szanowni Państwo!

Po ponad kilku miesiącach formowania grupy do negocjacji umów z PKO BP/Nordea (https://www.facebook.com/groups/1127483043945027/) zbliżamy się do ostatecznego finiszu, czyli złożenia pisma z wnioskiem o negocjacje do banku. Komitet Grupy nawiązał współpracę z kancelarią Harvest Legal House, która wspiera negocjacje „Grupy Frankowicze z PKO BP”.

Negocjacje mają na celu osiągnięcie porozumienia z Bankiem w związku z udzielonymi kredytami we frankach szwajcarskich – denominowanymi, jaki i indeksowanymi, zarówno przez PKO BP jak i NORDEA. Do potencjalnego Wezwania Grupowego, które będzie kierowane do Banku w imieniu Grupy Kredytobiorców, mogą dołączyć osoby, które posiadają obowiązujące umowy kredytowe zawarte z Bankiem jak też te, które spłaciły kredyty zaciągnięte w Banku, w tym te, które spłacają kredyty w PLN oraz w walucie CHF, jak też te osoby, które posiadają tzw. aneksy antyspreadowe. Ponadto, Wezwaniem Grupowym mogą być objęte osoby, które zaciągnęły kredyt w celach konsumenckich, jak i te, które zaciągnęły kredyt w celach związanych z działalnością gospodarczą.

Wniosek o negocjacje z bankiem zostanie złożony bezpośrednio do Banku, a jeżeli rozmowy nie zostaną podjęte, to w dalszej kolejności nasz wniosek złożymy poprzez Sąd Polubowny działający przy Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie postępowania mediacyjnego.

Formularz Zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje konieczne do dołączenia Kredytobiorców do Wezwania Grupowego są zamieszczone na stronie internetowej http://harvestlaw.pl/wezwanie-grupowe-pko-bp-informacje-ogolne/.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej próby porozumienia z Bankiem.

Ostateczny termin przystąpienia do grupy negocjacyjnej PKO BP/Nordea mija 15 lipca!

 

Zapraszamy do naszej grupy! Walczymy!

W imieniu Komitetu Grupy Kredytobiorców PKO BP/Nordea
Artur Andrzejewski
[email protected]