Relacja ze spotkania z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

UOKiK tablica z nazwą

Przedstawiciele SBB przekazali swoje oczekiwania wobec Prezesa Urzędu związane z podjęciem przez niego działań w trybie kontroli stosowania przez banki wzorców umów z postanowieniami abuzywnymi oraz stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W tej kwestii różnice między SBB, a UOKiK w zakresie prawnej oceny dalszych działań będę konsultowane w ramach wspólnego zespołu roboczego, który zostanie powołany jeszcze w styczniu br.

W kwestii wyrażania przez Prezesa UOKiK istotnych poglądów w sprawie przed sadami powszechnymi oraz wydawania przez Prezesa UOKiK interpretacji i wyjaśnień zagadnień prawnych związanych z ochroną konsumenta, uzyskaliśmy deklarację pełnej współpracy.

Omówione zostały możliwości objęcia przez Prezesa UOKiK patronatu nad konferencją naukową, której przedmiotem byłaby problematyka klauzul abuzywnych w umowach bankowych w świetle orzecznictwa polskich oraz europejskich sądów. Liczymy, że takie wydarzenie, skierowane głównie do sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości, zostanie zorganizowane jeszcze w I kwartale 2017 roku.

Przedstawiciele SBB wskazywali na kolejne nieprawidłowości w relacjach klient a bank. Stowarzyszenie będzie sukcesywnie zgłaszać takie przypadki do Prezesa UOKiK.

Spotkanie trwało ponad 2,5h nie było spotkaniem łatwym ale daje nadzieję na wspólne rozwiązywanie kolejnych problemów.

 

W spotkaniu ze strony SBB udział wzięli:

 • Arkadiusz Szcześniak
 • Paweł Nogal
 • Mariusz Zając
 • Robert Wajgel
 • Piotr Zientała
 • Magdalena Waloch
 • Jarosław Czartoryski
 • Dorota Pękalska
 • …………
 • Barbara Garlacz

Ze strony UOKIK:

 • Marek Niechciał – Prezes
 • Dorota Karczewska – Wiceprezes
 • oraz pracownicy UOKiK