Prezes Banku Millenium postawiony przed Sądem

.

26 kwietnia 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie III Wydział Karny o godz. 9.50 sala 303 odbędzie się posiedzenie z wniosku Artura Rudzieńskiego (członka Pro-Futuris i SBB) przeciwko obwinionemu Prezesowi Banku Millennium Joao Lima Bras Jorge Bras Jorge o czyn z art. 138b KW.

Art. 138b. § 1. Kto, będąc zobowiązany na mocy orzeczenia sądu do zaniechania wykorzystywania lub do odwołania zalecenia stosowania ogólnych warunków umów albo wzoru umowy, nie stosuje się do tego obowiązku, zawierając w umowie niedozwolone postanowienia umowne, podlega karze grzywny.

Mimo prawomocnego wyroku Bank Millenium dalej stosuje w obrocie prawnym zapisy uznane za niezgodne z prawem i nieobowiązujące klientów. Kwoty rat, salda kredytów ustalane przez BM na podstawie ich kursu są niezgodne z prawem. Nadpłaty klientów stanowią nielegalny przychód Banku.

W 2009 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta skierował pozew do sądu przeciwko Bankowi Millenium. Powodem było zawarcie w umowach zapisów niezgodnych z prawem, m. in. z powodu braku jakichkolwiek zasad ustalania kursu oraz niejednoznacznych przesłanek pozwalających bankowi żądania dodatkowego zabezpieczenia.

W grudniu 2010 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta potwierdził zarzuty stawiane przez UOKiK. Następnie 21 października 2011 roku Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku Millennium, potwierdzając tym samym rozstrzygnięcie SOKiK. Pełna treść wyroku: http://millennium.arkis.pl/wp-content/uploads/2013/05/Amc_2009-426_2010-12-14_Millennium.pdf

Konsekwencje wyroku

Prawomocny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma też skutek wobec osób trzecich od chwili wpisania go do rejestru niedozwolonych klauzul umownych, zgodnie z art. 47943 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że wyrok sądowy ma znaczenie dla wszystkich osób, które zawarły umowy, opierając się na wzorcu, w którym sąd zakwestionował niektóre klauzule.”

Wpis, dotyczący sposobu indeksacji kredytów walutowych, został dokonany w rejestrze postanowień  2012-05-15 (Numer wpisu: 3178 i 3179 http://uokik.gov.pl/rejestr/).


Artur Rudziński
518-409-692

[email protected]


Arkadiusz Szcześniak
725-932-168

[email protected]