Pomóż ukarać swój bank za kłamstwa zawierane w odpowiedziach na wasze pisma

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przygotowało formularz do zgłaszania reklamacji. Bardzo proszę aby każdy z Państwa zgłosił przy jego pomocy historię swoich reklamacji. Dokumenty proszę zgłaszać pod następującym adresem: https://nawigator.bankowebezprawie.pl/skany-reklamacji/

Do uczciwości w odpowiedziach banki zobligowane są przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa, a za podawanie nieprawdy prawo definiuje określone sankcje zarówno w zakresie prawa materialnego jak i karnego. Urzędnicy banków powinni o tym pamiętać za każdym razem gdy podpisują swoim imieniem i nazwiskiem odpowiedzi, która zawiera nieprawdę.

Wielu z nas kierowało reklamacje do banków. Przeważnie odpowiedzi były niezgodne z naszymi intencjami, a bardzo często po prostu niezgodne z prawem. Nie uwzględniając naszych reklamacji, przy jednoczesnym niezgodnym z prawem przedstawieniem swojego stanowiska, bank najprawdopodobniej złamał prawo. Ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych jest tutaj bezwzględna, dodatkowo działając w połączeniu z Kodeksem Etyki Bankowego, a także Rekomendacjami KNB/KNF, powoduje, że bank stawia się w bardzo złym świetle. Docelowo wszystkie przesłane dokumenty zostaną przez nas zweryfikowane, sprawdzone, skatalogowane i przekazane do UOKiK.  Po to, aby urząd mógł nałożyć karę finansową za taką praktykę.

Zatwierdzone reklamacje zostaną także upublicznione na stronie: https://nawigator.bankowebezprawie.pl/odpowiedzi-na-reklam…/

Dokumenty powinny być oczywiście w formie elektronicznej, najlepiej w formacie pdf. Format taki można uzyskać darmowymi programami na tzw. mądry telefon np. Scanbot, CamScanner, lub też innymi narzędziami dostępnymi w internecie np. Online2PDF.com, gdzie można skonwertować pliki graficzne do formatu pdf a także połączyć wiele plików w jeden.

Bardzo ważnym jest aby przed przesłaniem dokumentów usunąć z nich dane wrażliwe, czyli imię, nazwisko, PESEL, adres. Proszę jednak zostawić numer umowy, kwoty, daty, etc. Najprościej zamaskować dane jeszcze przed sfotografowaniem, zasłaniając odpowiednie fragmenty.

Przed wysłaniem plików możecie Państwo poprzedzić ich nazwy datą w formacie RokMiesiącDzień, zawrzeć informację o temacie oraz dodać numer reklamacji np.

  1. 20170420_Reklamacja_NWW_123AC,
  2. 20170515_Odpowiedź_NWW_123AC.

Format taki ułatwi nam pracę, a Państwu katalogowanie swoich plików z reklamacjami. Nie jest to jednak konieczne. Proszę tylko pamiętać aby nazwy plików nie zawierały nazwiska, ani innych danych wrażliwych.

Tak przygotowane dokumenty proszę przesyłać parami: reklamacja i odpowiedź banku, oznaczając bank, kategorię reklamacji (nww, rejestr, klauzula abuzywne, etc.), datę reklamacji, oraz posiadając możliwość dodania komentarza. Jeżeli posiadacie Państwo więcej reklamacji, proszę je przesłać jako osobne zgłoszenia, zawsze posługując się parą: pismo do banku, odpowiedź, plus ew. dodatkowe pliki np. korespondencję w sprawie z rzecznikiem finansowym.