Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Jak odzyskać nadpłaty wynikające ze stosowania nieuczciwych zapisów w umowach kredytów pseudowalutowych

Jak wyplątać się z kredytu “frankowego” – 5 rad

Komentują: Arkadiusz Szcześniak Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu oraz Bartosz Wyżykowski przedstawiciel Rzecznika Finansowego

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).