Podpisz petycję w sprawie projektu ustawy zawartym w druku 729

Zapraszamy do podpisania petycji w sprawie poparcia Poselskiego projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729).

Projekt ustawy:

  • zrównuje kredyty indeksowane, denominowane i waloryzowane do kredytów wykonywanych w PLN,
  • projekt dotyczy także umów wypowiedzianych.
  • projekt likwiduje skutki wprowadzenia do umów niezgodnego z prawem wzrostu kwoty udzielonego kredytu (salda).

Treść projektu dostępna jest tutaj http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=729

Petycję podpisz na stronie https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sejmowa_podkomisja_nadzwyczajna_ds_poselskiego_projektu_ustawy_nr_729_UCZCIWOSC_wymaga_bezzwlocznego_poparcia_projektu_u