Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Podpisz petycję w sprawie projektu ustawy zawartym w druku 729

Zapraszamy do podpisania petycji w sprawie poparcia Poselskiego projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729).

Projekt ustawy:

  • zrównuje kredyty indeksowane, denominowane i waloryzowane do kredytów wykonywanych w PLN,
  • projekt dotyczy także umów wypowiedzianych.
  • projekt likwiduje skutki wprowadzenia do umów niezgodnego z prawem wzrostu kwoty udzielonego kredytu (salda).

Treść projektu dostępna jest tutaj http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=729

Petycję podpisz na stronie https://secure.avaaz.org/pl/petition/Sejmowa_podkomisja_nadzwyczajna_ds_poselskiego_projektu_ustawy_nr_729_UCZCIWOSC_wymaga_bezzwlocznego_poparcia_projektu_u

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).