Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Opolscy Adwokaci pomagają w sprawach kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych – 29 maja do 1 czerwca

Przyłącz się do pozwu przeciwko swojemu banksterowi

W ramach porozumienia Izby Adwokackiej w Opolu z Miastem Opole  dotyczącego współpracy i wsparcia działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Opolu od 29 maja do 1 czerwca w budynku Ratusza (w godz. 15.00-18.00) realizowane będą spotkania adwokatów z mieszkańcami Opola dotyczące tzw. „umów frankowych”, czyli kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych.

Więcej informacji na stronie Izby Adwokackiej w Opolu

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).