Powstaje ruch Ogólnopolski

Manifestacja Ogólnopolskiego Ruchu STOP BANKOWEMU BEZPRAWIU

W sobotę, 14 marca 2015r. spotkali się w W-wie regionalni koordynatorzy ruchów, sprzeciwiających się bankowym oszustwom. Inicjatorami spotkania byli organizatorzy i organizatorki pierwszej ogólnopolskiej demonstracji przeciwko oszustwom bankowym, która miała miejsce w W-wie 28 lutego br.

Intencją zapraszających było poszerzenie grona organizatorów akcji ogólnopolskich i lepsza koordynacja działań wszystkich tych, którzy walczą o swoje prawa jako klienci instytucji finansowych.

Lutowa demonstracja pokazała, jak ważne jest, by wieloletnie akcje i inicjatywy doświadczonych działaczy w rodzaju Tomasza Sadlika czy Andrzeja Zalewskiego zostały wsparte przez sprawnie działającą, ogólnopolska strukturę. Strukturę z grupą ogólnopolskich koordynatorów, znanych z imienia, nazwiska i mejla, z którymi łatwo można się skontaktować. Osób ze wszystkich regionów w Polsce, ściśle z sobą współpracujących, wymieniających się informacjami i przekazującymi dalej szczegóły działań.

Na spotkaniu 14 marca początkowo rozważano formę federacji czy konfederacji (Konfederacja Rogalińska 😉 istniejących nurtów – Pro Futuris Kraków, Pro Futuris Łódź, Stop Bankowemu Bezprawiu, Frankowcy, Niewolnicy Banków, LiCHFa, inne). Po dyskusji uznano, że najlepszą formą będzie jednak jedno stowarzyszenie. Ponieważ PF Łódź chce prowadzić swoje działania lokalnie, na terenie woj. łódzkiego, w grę wchodzi tylko Pro Futuris Kraków. Postanowiono więc zaproponować władzom PF Kraków taką zmianę statutu i rozszerzenie form działania, która pozwoli włączyć się nam wszystkim na normalnych zasadach, na jakich działają stowarzyszenia. By włączyć inne ruchy i uczytelnić cel, zaproponowano nową nazwę “Pro Futuris – Stop Bankowemu Bezprawiu”.

W Krakowie w niedzielę 22 marca 2015r. lub w sobotę, 21 marca2015r. odbędzie się spotkanie celem omówienia tej sprawy z Pro Futuris Kraków (Tomaszem Sadlikiem).

Jeśli jednak – z jakichś powodów – taka zmiana PF Kraków okaże się niemożliwa (np. członkowie tego stowarzyszenia nie zdecydują się na przekształcenie w organizację masową, np. 20 czy 50 tys. członków) z zarządem ogólnokrajowym, wtedy zarejestrowane zostanie w Warszawie stowarzyszenie “Stop Bankowemu Bezprawiu” , które będzie masowe i otwarte dla wszystkich.

Ponieważ istnieje pilna potrzeba organizacji i intensyfikacji działań, decyzje co do dalszej strategii tworzenia ruchu ogólnopolskiego zostaną podjęte do końca marca br.