Pismo skierowane do Ministerstwa Finansów Francji

PDF: Pismo skierowane do Ministerstwa Finansów Francji w sprawie ukrytych kont w Szwajcarii

“W lutym 2009 roku francuskie Ministerstwo Finansów weszło w posiadanie danych, których podzbiór był istotny do celów stosowania i egzekwowania polskich przepisów dotyczących podatków. Ponieważ w danych uzyskanych ze „swiss leaks” zawarte były między innymi informacje o ukrytych kontach obywateli polskich, francuskie Ministerstwo Finansów miało podstawy przypuszczać, że mogło dojść do strat podatkowych w Polsce. Tym samym zostały spełnione warunki spontanicznej wymiany informacji podatkowej, określone w Artykule 9 ust.
1 a) i w Artykule 1. ust. 1 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania oraz w Artykule 7 ust.1 Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z dnia 25 stycznia 1988 r.”