Oświadczenie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w sprawie projektu ustawy Prezydenta RP o wsparciu kredytobiorców

Stowarzyszenie odbiera obecny projekt Prezydenta  jako dowód na złamanie kolejnej obietnicy złożonej naszemu środowisku.

Z niepokojem przyglądamy się ewolucji poglądów Prezydenta od postawy sprzyjającej Polakom i chętnej do pomocy w walce z potężnym przeciwnikiem jakim jest lobby bankowe niszczące polską gospodarkę do postawy wspierającej nieuczciwość w Polsce i konserwującej zdobyte w sposób nielegalny zyski banków.

Stowarzyszenie przypomina, że Prezydent  dał bankom rok na dobrowolną restrukturyzację kredytów pseudowalutowych. Po upływie tego terminu miało nastąpić ustawowe zmuszenie banków do odwalutowania tych kredytów. W tym czasie banki nie wykazały choćby minimalnych chęci do rozmów z klientami. Tym samym Prezydent po raz kolejny złamał obietnicę składając projekt, który ma tylko zachęcać do „polubownego” rozwiązania.

Fundusz wsparcia, o którym mówi inicjatywa ustawodawcza Prezydenta postrzegamy jako rozwiązanie poboczne, nie związane z samym problemem nielegalnych umów. W zakresie funduszu wsparcia kredytobiorców będących w trudnej sytuacji materialnej doceniamy chęć jego naprawy. Dostrzegając  potencjalnie możliwe korzyści z jego istnienia należy jednak stwierdzić, że do tej pory nie funkcjonował on praktycznie wcale, a zaproponowane zmiany przez Prezydenta będą wymagały dalszych prac. Inaczej, w dalszym ciągu to banki będą decydowały, czy wsparcie dla osób niszczonych finansowo przez nielegalne produkty przez nie sprzedane, będzie przyznane. Należy też zauważyć, że rozwiązanie to nie obejmuje osób z już wypowiedzianą umową, które najbardziej potrzebują wsparcia.

Proponowana przez Prezydenta zmiana nie “przywraca równości stron” i nie likwiduje bezprawia i nieuczciwości banków, do czego zobowiązał się wobec swoich wyborców. Ofiary  nieuczciwości nadal nie mogą się czuć bezpiecznie i cały czas zmuszane będą do płacenia nieuczciwego haraczu zwiększającego nielegalne zyski banków.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, iż ustawowe rozwiązanie problemu wykonywania nielegalnych umów nie wpłynie negatywnie na sektor bankowy. Ostatnie niewielkie wahania kursów walut zmniejszyły saldo kredytów o 16 MLD złotych nie doprowadzając do “upadku” banków posiadających największy portfel tych kredytów. Banki z roku na rok odnotowują coraz wyższe zyski podczas gdy gospodarka polska ponosi z tego tytułu wielomiliardowe straty. Według raportu Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych  polscy obywatele tracą rocznie z tytułu nieuczciwych kredytów około 22 mld złotych. Natomiast ubytek podatkowy budżetu państwa z tego tytułu wynosi 3,85 mld zł. Dużo dotkliwsze są negatywne skutki społeczne. Najważniejsze z nich wymienione zostały w Raporcie sporządzonym na zlecenie Kancelarii Prezydenta: niższa dzietność, pogorszenie zdrowia obywateli, rozpady rodzin, rozwody. Szkody te są poważne i nieodwracalne.

Stowarzyszenie apeluje do Prezydenta, aby podjął działania legislacyjne w celu ochrony osób najbardziej poszkodowanych przez system bankowy i wymiar sprawiedliwości. Do dnia dzisiejszego licytowane są majątki na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym oraz na podstawie nielegalnych zapisów umów. Dotyczy to zarówno kredytów waloryzowanych do walut obcych jak i złotowych. Wzywamy więc do złożenia projektu wstrzymującego licytacje majątku jak i wydłużenie okresu po którym bank może wypowiedzieć  umowę.

Dotychczasowe działania Prezydenta nie uchroniły tysięcy rodzin przed utratą dorobku życia.  Obecnie złożonym projektem Prezydent po raz kolejny daje Polakom powody do zastanowienia, czy dokonali dobrego wyboru czyniąc go Prezydentem naszego dumnego narodu.

1 Comment on "Oświadczenie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu w sprawie projektu ustawy Prezydenta RP o wsparciu kredytobiorców"

 1. tere rere | 4 sierpnia 2017 w 09:27 |

  UOKiK stwierdza, że w mojej jak i setek tysięcy innych umów kredytowych Millennium są niedozwolone klauzule umowne….podobnie w innych bankach, kredytach indeksowanych i denominowanych

  kampania wyborcza – “należy przewalutować ustawowo”
  po wyborze – “po uczciwym kursie przewalutować”
  później – “chociaż nieuczciwe spready oddać”
  teraz “a pocałujta w dupę wujta…”
  […]
  przed kolejną kampanią -“trzeba przywrócić prawo i sprawiedliwość w sądach..”

Comments are closed.