Opinia SBB do projektu ustawy zawartej w druku 729 i 877

Ruch ogólnopolski SBB

Opinia SBB do projektu ustawy Kukiz i PO

Stowarzyszenie SBB popiera Poselski projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (Druk nr 729) i zwraca się z prośbą o skierowanie go do dalszego procedowania.

Jednocześnie apelujemy o odrzucenie Poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877). Liczne ograniczenia zawarte w tym projekcie oraz brak zgodności z  Dyrektywą 93/13 nie pozwalają na jego dalsze procedowanie.

Projekt obejmuje wszystkie umowy wypowiedziane, z wystawionymi tytułami egzekucyjnymi i postępowaniami komorniczymi. Dzięki temu następuje przywrócenie do społeczeństwa wielu rodzin wykluczonych ze względu na zawarcie tego typu umowy. Tym bardziej, że wartość roszczenia banku była wyliczana niezgodnie z prawem, a majątek jest egzekwowany z użyciem niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym.

Zwraca on godność wielu polskim rodzinom i wiarę w to, iż przepisy są równe dla wszystkich, a Konstytucja chroni obywateli a nie korporacje.

Opinia SBB do projektu ustawy Kukiz i PO