Konkurs Magia wielkich liczb z KNF

Zapoznaj się jak dotychczas szacowana była wartość kwoty, po jaką banki bezprawnie sięgają do kieszeni polskich obywateli. Już niebawem KNF poda nam nową liczbę, sprawdź czy potrafisz ją przewidzieć.


“Magiczne” liczby, które padły we wcześniejszych szacowaniach kosztów ustaw przywracających równość stron.

22 lutego sejmowa podkomisja nadzwyczajna pod kierownictwem posła Jacka Sasina zwróciła się do urzędu KNF o ponowne szczegółowe wyliczenie skutków finansowych projektów i przedłożenie podkomisji takiego wyliczenia w terminie jednego miesiąca. Popierany przez Stowarzyszenie projekt Kukiz‘15 ustawy o “restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów” zakłada, że kredyty w złotych i kredyty denominowane w obcych walutach zostaną zrównane, co ma oznaczać że kredyty pseudofrankowe zostaną przekształcone tak, żeby nie było w nich niezgodnej z prawem waloryzacji do walut obcych. Czekamy na oszacowanie kosztów tego projektu. Nie tyle jednak “kosztów”, co raczej kwot, którą sektor bankowy chce wydrzeć Polakom.

W żadnym z dotychczasowych dokumentów zawierających szacowania KNF i NBP nie pojawiły się założenia, według których dokonano obliczeń. Opinia publiczna nie otrzymała też informacji dotyczących przyczyn “strat banków”. Można domyślać się, że są to albo straty na transakcjach zabezpieczających CIRS / FX SWAP, które banki przegrały na rynku FOREX narażając tym samym depozyty klientów albo jest to utrata przez banki dotychczasowych i przyszłych zysków. To rodzi kolejne pytania. Jeżeli brane są pod uwagę przyszłe zyski, to według jakiego kursu franka te przyszłe zyski zostały obliczone? 4 zł, 5 zł, 10 zł?

Poniżej zamieszczamy historyczne szacunki dotyczące pełnego odwalutowania kredytów dla różniących się między sobą projektów i przy różnych kursach franka.

• Sierpień 2015, NBP ‘straty banków’ związane z odwalutowaniem kredytów na zasadach uchwalonych przez Sejm szacuje na ok. 21 mld zł. Taką kwotę wymienił NBP w opinii przesłanej Krystynie Skowrońskiej, szefowej sejmowej komisji finansów publicznych.

• Sierpień 2015, KNF Wartość związana z odwalutowaniem, wraz z kosztami zmiany finansowania i pozostałymi kosztami, może wynieść ok. 21,9 mld zł (w tym 18,2 mld zł dotyczyłoby kredytów udzielonych w latach 2007-2008).

• Listopad 2015, analitycy Domu Maklerskiego Trigon szacują, że Prezydencki projekt ustawy o kredytach CHF będzie kosztował banki 38 miliardów złotych

• Luty 2016, NBP bezpośrednie koszty odwalutowania dla banków, jeśli skorzystają z niego wszyscy uprawnieni, oszacował na 35 mld zł lub na 29 mld zł w przypadku gdyby skorzystali z niego tylko konsumenci, którzy wzięli kredyty w latach 2007-2008. Do tego NBP oszacował na 9 mld zł koszty wynikające ze zwrotów tzw. spreadu. Łącznie daje to 44 mld zł w wariancie pełnego wyeliminowania z systemu toksycznych aktywów i zwrotu nienależnych tzw. spreadów.

• Luty 2016, Szacunki redaktora Łukasza Wilkowicza z Gazety Prawnej, który dodał wszystko, co mu przyszło do głowy, czyli 44 mld zł – koszt odwalutowania kredytów w CHF, 20 mld zł – oddane przez klientów nieruchomości, 21 mld zł – utrata odsetek z hipotek, 7 mld zł – nowy podatek i składka na BFG, co pozwoliło mu uzyskać kwotę aż 92 mld zł (Banki stracą 92 mld zł na przewalutowaniu)

• Marzec 2016, KNF: w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu całkowite obciążenia banków z tytułu spreadu i odwalutowania zgodnie z propozycją Kancelarii Prezydenta ze stycznia 2016 wynosiłoby 67 mld.

• “Sektor bankowy, osłabiony przez turbulencje na rynkach finansowych, nie powinien teraz dostawać kolejnego szoku informacyjnego, jakim byłaby ustawa o frankach” – przekonuje Jerzy Nikorowski z Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas – “Restrukturyzacja kredytów może dla banków według KNF wiązać się z kosztem blisko 70 mld zł.”

W ten sposób padały historycznie “liczby straszaki”, za którymi stały groźby, że “system bankowy się zawali”. Autorzy tych “szacunków” w sposób lekceważący dla inteligencji Polaków podawali swoje “szacunki” bez uzasadnienia i bez poparcia obliczeniami, bez okazania jakichkolwiek podstaw merytorycznych.Tymczasem system bankowy w Polsce notuje kolejne rekordy zysków, z których część uzyskiwana jest niezgodnie z prawem, państwo nie znajduje od lat sposobu jak powstrzymać okradanie własnych obywateli przez korporacje finansowe, jak ustrzec budżet państwa przed drenowaniem go i transferem za granicę nielegalnych zysków.

***

Raport IslandzkiSpróbuj odgadnąć liczbę, którą poda KNF jako koszt projektu ustawy uwalniającej Polaków od niezgodnych z prawem umów powiązanych z toksycznymi produktami finansowymi. Spróbuj zrozumieć metody obliczeniowe KNF i w uwagach podaj, co Twoim zdaniem weźmie pod uwagę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 
Po wypełnieniu danych zostaniesz przeniesiony na tablicę dotychczasowych typów. Dla osoby, która wytypuje najtrafniej koszt ustawy posła Kukiz’ 15 Andrzeja Maciejewskiego szacowny przez KNF, przygotowaliśmy symboliczną nagrodę książkową. Ze zwycięzcą skontaktujemy się na podany w poniższym formularzu adres mailowy.

 

    WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu dla potrzeb związanych z konkursem – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).