Komisja Finansów Publicznych – ocena bieżącej sytuacji wwalutowanych kredytobiorców

KFP kredyty pseudofrankowe
Komisja Finansów Publicznych posiedzenie ws kredytów pseudofrankowych

Komisja Finansów Publicznych – ocena bieżącej sytuacji osób prawnych i konsumentów, którzy zaciągnęli zobowiązania kredytowe w walutach obcych oraz przedstawienia dotychczasowych decyzji Rządu w zakresie zmian prawnych i działań kontrolnych wobec instytucji finansowych, które udzieliły takich kredytów.

22-07-2015 przedstawiciele 3 stowarzyszeń, Stop Bankowemu Bezprawiu, Bezpieczni Razem (Poznań) oraz Inicjatywa Obywatelska (Szczecin) ze wsparciem “Przywiązani do Polisy”, uczestniczyli w Komisji Finansów Publicznych.

W sumie 11 osób na przeciwko całej administracji bankowej (państwowej) – KNF, MF. oraz oczywiście ZBP.

Temat posiedzenia: “Ocena bieżącej sytuacji osób prawnych i konsumentów, którzy zaciągnęli zobowiązania kredytowe w walutach obcych …”.

Najwięcej czasu na wypowiedzi miał p. Kwaśniak. Duża część tej wypowiedzi upłynęła na żalach, jak to ostrzegali przed ryzykiem, a nikt nie słuchał, wręcz urząd którym kierował był atakowany za próby ukrócenia akcji kredytowej na franku szwajcarskim. Prezes ZBP rozpoczął swoją wypowiedź od “opowiem wam żart”, tak jakby sytuacja setek tysięcy wwalutowanych kredytobiorców mogła być jakąkolwiek podstawą do żartów. Ale widocznie dla ZBP jest. Prezes ZBP zrobił wykład z historii, jak to osobiście ostrzegał przed udzielaniem kredytów w walutach obcych, nie odnosząc się w praktyce do meritum sprawy.

Pan Pietraszkiewicz (ZBP), Pani Skowrońska (KFP) i Pan Kwaśniak (KNF) z premedytacją wciąż używali określenia “kredyty walutowe” i “kredyty w walutach obcych”, mając pełną świadomość, że te kredyty walutowymi nigdy nie były. Nawet w temacie posiedzenia użyto tego ewidentnie nieprawdziwego określenia.

Wypowiedzi przedstawicieli stowarzyszeń zostały ograniczone do 5 minut na stowarzyszenie (nie na osobę!), a na koniec jeszcze dostaliśmy po 2 (słownie dwie) minuty na drugą wypowiedź, w czwartej godzinie posiedzenia.
Biorąc pod uwagę, że gośćmi na komisji byli zarówno przedstawiciele ZBP jak i stowarzyszenia, dysproporcja czasu wypowiedzi była ogromna.
Dowiedzieliśmy się, że w Polsce działa około 500 banków, z tego tylko 15 udzielało toksycznych kredytów pseudofrankowych. Ale jeżeli musiałyby odwalutowić te kredyty, CAŁY system bankowy w Polsce upadnie lub przynajmniej będzie mocno zagrożony.

Usłyszeliśmy, że kredyty w CHF stanowią mniej niż 50% ogólnej liczby udzielonych kredytów hipotecznych, nawet przeliczając ich wartość wg obecnego kursu CHF. Ale ich odwalutowanie, czyli de facto zwrot nienależnie pobranych ok. 20% wartości kredytu powali “polski system bankowy”. Oczywiście żadnych liczb na udowodnienie tej tezy nie podano.
Wiceprezes ZBP p. Bańka zapytany o klauzule abuzywne zawarte w większości umów odpowiedział, że wyroki dotyczyły wzorców umownych, których banki już nie stosują. Co do umów podpisanych wg takich wadliwych wzorców musi się wypowiedzieć sąd, bo banki “nic z takimi zapisami same bez zgody kredytobiorcy nie mogą zrobić”. Jest to oczywistą nieprawdą, ponieważ Kodeks Cywilny i ustalona sądowa linia orzecznicza jasno określają, że klauzule abuzywne nie obowiązują w umowie od początku jej zawarcia. Rozwiązanie jest więc proste, należy zaprzestać stosowania niedozwolonych zapisów umownych.
Wypowiedź p. Bańki (ZBP) można krótko podsumować – idźcie do sądu, bo banki same z siebie nic nie zrobią.
O godzinie około 21:11 został poruszony temat możliwości mediacji przy Sądzie Polubownym działającym przy KNF. Pan Kwaśniak wcześniej optymistycznie stwierdził, że kredytobiorcy mogą skorzystać z mediacji przy tym sądzie, ale dotychczas NIKT jeszcze do nich się z tym nie zgłosił. Kiedy przekazano mu informację, że ponad miesiąc temu grupa 150 kredytobiorców z Raiffeisena złożyła wniosek o mediację, a bank go odrzucił bez żadnego uzasadnienia, poprawił się stwierdzając, że to bank austriacki, a on miał na myśli polskie banki. Po czym dodał, że jakaś grupa (inna niż wspomniana) złożyła też wniosek do tego sądu. Memory come back.

Komisja Finansów Publicznych i podsumowanie – absurd goni absurd, a przekłamania w narracji związanej z kredytami pseudofrankowymi są przerażające. Wygląda na to, że na pomoc państwa w obecnym kształcie frankowicze liczyć nie mogą.

Tu można obejrzeć przebieg całego posiedzenia.


Równolegle odbywało się posiedzenie innej komisji w sprawie terminu usunięcia zapisów o BTE. Mimo, że wszystko zostało już dopracowane, na wniosek posłów PSL projekt ustawy ponownie wrócił do komisji. Oczywiście chodzi wydłużenie terminu do kiedy uznany za niekonstytucyjny Bankowy Tytuł Egzekucyjny będzie mógł być stosowany. W projekcie jest zapis, że do 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy (normalny termin), ale zgłaszająca poprawkę uznała, że tak nie może być.

Autorem poprawki jest posłanka Genowefa Tokarska z PSL
Biuro Poselskie
ul. Boh. Monte Cassino 12
23-400 Biłgoraj
84 611 22 11 (godz. 9 – 16)
e-mail [email protected]

Podajemy dane p. posłanki, aby jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jaki jest powód opóźniania usunięcia z polskiego porządku prawnego niekonstytucyjnych zapisów prawa, może do niej zadzwonić lub napisać. Na pewno ma na to jakieś logiczne wyjaśnienie.