KNF zmuszony do udzielenia odpowiedzi na pytania Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

KNF

W rocznicę ogłoszenia przez Prezydenta pierwszej propozycji ustawy łagodzącej problem “kredytów frankowych”, dzięki wytrwałości jednego z członków Stowarzyszenia, dowiemy się w końcu ile ów “kurs sprawiedliwy” miałby wynosić.

Komisja Nadzoru Finansowego będzie zmuszona (prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) do przedstawienia odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaki był średni kurs ważony CHFPLN, po którym zaciągano “kredyty frankowe”;
  2. Ile wynosiłby średnio “kurs sprawiedliwy”, zgodnie z propozycją Prezydenta;
  3. Jak zmieniały się średnie marże kredytów CHF, w rozbiciu na poszczególne miesiące zaciągania kredytów;
  4. Jak prezentują się wszystkie odpowiedzi z ankiety rozesłanej do banków przez KNF, zagregowane dla całego sektora.

Stowarzyszenie pragnie podkreślić, że choć odpowiedzi na te pytania nie są już obecnie krytyczne (z uwagi na wycofanie propozycji ustawy), to jednak tak ważnych informacji nie udało się uzyskać Kancelarii Pana Prezydenta, korzystając z mocy urzędu Pierwszego Obywatela.
To kredytobiorcy sami zmusili KNF do udzielenia najważniejszych informacji, korzystając wyłącznie z elementarnych uprawnień konstytucyjnych.

Sygn. akt II SAB/Wa 334/16:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BE01D5376A