Sejm, konferencja prasowa: Wszyscy jesteśmy Frankowiczami

Sejm, konferencja prasowa: Wszyscy jesteśmy Frankowiczami, poseł Maciejewski

Na konferencji prasowej w sejmie eksperci Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych udowadniają, że implementacja kredytów denominowanych i indeksowanych do kursu CHF i jej negatywny wpływ na PKB spowodowały, że zarówno budżet państwa, jak i polskie rodziny oraz wszyscy Polacy stali się Frankowiczami. Wykazujemy niezbicie, że kredyty tzw frankowe w sposób niezaprzeczalny miały olbrzymi wpływ na uruchomienie procesu deflacyjnego w Polsce. Deflacja najwyższy poziom osiągnęła prawie w tym samym momencie, gdy CHF osiągnął rekordowy kurs powyżej 5 PLN za 1CHF.

Roczny ubytek pieniądza z rynku z tytułu udzielonych kredytów denominowanych i indeksowanych do kursu CHF spowodował obniżenie PKB o 1,2%, co wyraża się kwotą: 21,97 mld PLN. Na tę kwotę składa się uśredniona spłata kapitału pomnożona przez rotację pieniądza oraz odsetki pomnożone przez rotację pieniądza.

Na powyższe procesy nakłada się drastyczny spadek produkcji budowlanej, spowodowany wyssaniem z rynku pieniądza, którym kredytobiorcy spłacają raty kredytowe, co ogranicza możliwość obrotu nieruchomościami i powoduje kurczenie się rynku budowlanego.

Implikacje dla budżetu państwa są jeszcze poważniejsze, ponieważ obniżenie PKB uszczupla wpływy z podatków o blisko 4 mld PLN, co stanowi równowartość połowy rocznego budżetu policji, wystarczyłoby na wybudowanie 100 km autostrad lub wybudowanie kilkuset żłobków czy przedszkoli.

Opóźnianie ustawowego rozwiązania problemu kredytów tzw frankowych powoduje comiesięczne uszczuplenie PKB o kwotę blisko 2 mld PLN.Nieuprawniona jest więc teza rozpowszechniana przez Związek Banków Polskich, że uchwalenie tej ustawy może narazić budżet na znaczne wydatki.

Z przeprowadzonej przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych analizy wynika, że mamy do czynienia ze zjawiskiem wprost przeciwnym.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, z której pochodzi powyższy materiał.