Klienci banków wskazują osoby odpowiedzialne za złamanie przepisów prawa i oczekują ukarania winnych

W najbliższych tygodniach prowadzone będą działania Prokuratury, której zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaką odpowiedzialność za łamanie przepisów prawa ponoszą  Prezesi, członkowie Zarządów i pracownicy banków?

14 lutego 2018 r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w sali nr 4 odbędzie się przesłuchanie pana Joao Bras Jorge, prezesa Banku Millennium w charakterze obwinionego o czyn z art. 138b KW.

W ostatnich dniach wpłynęło zawiadomienie do Prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez pracowników i przedstawicieli mBanku[1].

W ostatnich dniach, także Ministerstwo Sprawiedliwości, po przekazanych informacjach dotyczących bezprawnych licytacji prowadzonych wobec kredytobiorców, złożyło zawiadomienie do Prokuratury Krajowej. Banki wypowiadając umowy nagminnie wyliczają kwoty zadłużenia w sposób niezgodny z prawem. Dowodem na to są kolejne, liczne prawomocne wyroki potwierdzające ten stan (ostatnio:  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 14.12.2017 r., I ACa 447/17).

Prokuratura Regionalna w Szczecinie ciągle prowadzi też śledztwo na podstawie zawiadomienia złożonego przez Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (R P I Ds. 41.2016)[2]. Zawiadomienie o przestępstwie dotyczyło nieprawidłowych praktyk stosowanych w latach 2006-2009 przez banki przy zawieraniu umów kredytowych, zwłaszcza tzw.  „walutowych”, następstwem których było dokonywanie przez kredytobiorców niekorzystnych rozporządzeń mieniem.
Do tego postępowania włączone zostało również zawiadomienie wobec Pana Andrzeja Jakubiaka – byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego[3].

Stowarzyszenia skupiające osoby poszkodowane przez sektor finansowy przygotowują też kolejne zawiadomienia. Będą one oparte o aktualne działania banków polegające na bezprawnym wypowiadaniu umów, niewykonywaniu prawomocnych wyroków, udzielaniu fałszywych informacji w reklamacjach czy też odpowiedziach na pozew. Podstawą tych postępowań będą również ustalenia poczynione przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, np. wobec Banku Millenium[4].

 

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/mbank-w-prokuraturze/

[2] https://www.bankowebezprawie.pl/odpowiedz-prokuratury-krajowej-w-warszawie-zawiadomienie/

[3] https://www.bankowebezprawie.pl/sbb-zlozylo-zawiadomienie-prokuratury-wobec-knf/

[4] https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=13932