CO ZMIENIŁO SIĘ W ORZECZNICTWIE POLSKICH SĄDÓW? Raport po wyroku TSUE

Wyrok w sprawie C-260/18 (znanej jako sprawa państwa Dziubak) istotnie wpłynął na orzeczenia „frankowe”.  W okresie od I 2018 do IX 2019 w pierwszej instancji 68% wyroków zapadło na korzyść konsumentów, po wyroku TSUE w sprawie C-260/18 wskaźnik ten poprawił się do 88%.

Oddajemy w Państwa ręce dokument składający się z części analitycznej oraz komentarzy ekspertów. Raport obejmuje analizy ilościowe dotyczące wyroków, w tym m.in. analizy orzecznictwa w poszczególnych sądach, analizę zmian w podejściu sędziów, analizę aktywnych kancelarii. Druga część dokumentu to komentarze ze strony m.in. urzędu Rzecznika Finansowego i Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Macieja Taborowskiego oraz czołowych prawników reprezentujących klientów w sprawach z bankami. Z raportu jednoznacznie wynika, że w zdecydowanej większości spraw  konsument więcej zyska walcząc w sądzie o swoje prawa, niż przyjmując na siebie biernie ryzyka wytworzone przez bank w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych i denominowanych w walutach obcych.

Raport obejmuje analizy ilościowe dotyczące wyroków, w tym m.in. analizy orzecznictwa w poszczególnych sądach, analizę zmian w podejściu sędziów, analizę aktywnych kancelarii. Druga część raportu to komentarze ze strony m.in. urzędu Rzecznika Finansowego i Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Macieja Taborowskiego oraz czołowych prawników reprezentujących klientów w sprawach z bankami.

Wprawdzie do ustalenia pozostały jeszcze tak ważne kwestie jak m.in.: czy sędziowie powinni orzekać stwierdzenie nieważności czy „odfrankowienie” kredytu oraz czy powinni się kierować „teorią dwóch kondykcji” czy „teorią salda” przy wzajemnym rozliczeniu, jednak te jakże ważne przecież problemy mają dla konsumentów znaczenie drugorzędne wobec faktu, że dzięki TSUE nadzwyczajne ryzyko wykreowane przy kredytach „frankowych” poprzez zapisy abuzywne wraca obecnie do twórców tego produktu – do banków.

Przedstawiony dokument jest efektem pracy zespołu gromadzącego dane o wyrokach frankowych. Prezentowane informacje dostępne są dzięki pracy wolontariuszy wertujących wokandy sądowe w całym kraju, pozyskujących informacje o sprawach i wyrokach bezpośrednio od stron i w trybie dostępu do informacji publicznej. Wolontariusze są często obecni także podczas rozpraw i ogłaszania wyroków. Zgromadzone dane na temat stron, orzekających i wyroku wprowadzane są następnie przez kolejną grupę wolontariuszy zajmujących się uzupełnianiem i spójnością bazy danych.

Na stronie nawigator.bankowebezprawie.pl/statystyki/ śledzić można na bieżąco statystyki wprowadzanych wyroków. W tym samym miejscu udostępniony został także link do narzędzi analitycznych.

Raport dostępny jest do pobrania na naszej stronie pod adresem: https://www.bankowebezprawie.pl/wp-content/uploads/2020/11/Raport-po-TSUE.pdf