SBB złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 296 par.1 kodeksu karnego polegającego na działaniu na szkodę jednego z banków

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 296 par.1 kodeksu karnego polegającego na działaniu na szkodę jednego z banków. Zawiadomienie zostało złożone 27 listopada 2020r.

W ostatnim okresie kredytobiorcy, którzy wygrali proces sądowy z bankiem otrzymują od banku nieuzasadnione wezwania do zapłaty. W opinii Stowarzyszenia oraz m.in. Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich takie działania banku wymierzone w konsumentów są całkowicie bezprawne. Działając w obronie pokrzywdzonych przez banki kredytobiorców Stowarzyszenie zdecydowało się podjąć kroki prawne. W opinii Stowarzyszenia wykonując działania niezgodne z prawem zarząd banku naraża instytucję, którą reprezentuje na straty finansowe i wizerunkowe. Tego aspektu sprawy dotyczy złożone zawiadomienie do prokuratury.

Ze względów prawnych nie możemy na obecnym etapie wskazać osoby, osób wobec których składamy zawiadomienie.

Zawiadomienie opiera się na szkodzie, która powstaje wskutek szeregu działań. Są to m.in:

  1. Prowadzenie działań windykacyjnych w oparciu o fałszywe założenie ważności  niewadliwości umów kredytów i pożyczek powiązanych z walutami obcymi
  2. Inicjowanie występowania przez pokrzywdzoną na drogę sądowego dochodzenia roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w sprawach tzw. kredytów frankowych w sytuacji, gdy roszczenia te są w sposób oczywisty bezzasadne.

Przypominamy także, iż Uchwały i dokumenty dostępne są dla członków Stowarzyszenia. Informacje te można uzyskać po spełnieniu wymogów formalnych wiążących się z poszanowaniem przepisów, w tym przepisów o ochronie danych osobowych.