Banki chcą ustawy, którą same wcześniej odrzucały. SBB składa zawiadomienie do Prokuratury

Jak wynika z publikacji prasowych, Bankowcy proszą Premiera o przejęcie przez Państwo kosztów wynikających ze swoich działań. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przypomina, że to głównie Związek Banków Polskich przez kilka lat oponował przed systemowym rozwiązaniem problemu kredytów hipotecznych, obarczonych ryzykiem kursowym. 

Działania bankowców doprowadziły do zaniechania rozwiązania tego problemu w drodze ustawy. Propozycje składała strona społeczna. Projekt ustawy zawarty w druku 729, złożony przez grupę Posłów i prezentowany przez Posła Andrzeja Maciejewskiego, zakładał zrównanie tzw. kredytów walutowych do kredytów wykonywanych w PLN.

Kancelaria Prezydenta przedstawiła projekt ustawy oparty o tzw. kurs sprawiedliwy, wg. którego miały być przeliczone salda kredytów.

Każda z tych propozycji była zwalczana przez lobbystów bankowych. Na posiedzeniach Sejmu wszystkie propozycje były negowane przez przedstawicieli ZBP. Odsyłali oni klientów do sądów, jeżeli mieliby wątpliwości co do zapisów w swoich umowach. Wobec braku systemowego rozwiązania, klienci skorzystali ze swoich konstytucyjnych praw do walki w sądzie o niesłusznie zawyżone i pobrane raty.

Działanie bankowców należy ocenić jako szkodliwe dla klientów oraz banków, ale także Państwa polskiego. Przez wiele lat bankierzy pobierali sute premie i dywidendy, wynikające także z tych produktów. Teraz oczekują, że to Państwo Polskie będzie zwracało środki, które wcześniej banki traktowały jako swoje. Państwo nie może odpowiadać za błędy poszczególnych zarządów, które wprowadziły te produkty na rynek, a następnie przez wiele lat nie chciały rozmawiać z klientami o systemowym rozwiązaniu problemu.

Dostrzegając te działania, a także krytykę jaka spływa na urzędy wspierające konsumentów, Stowarzyszenie wystąpi do Premiera o spotkanie w celu przedstawienia stanowiska strony społecznej.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło także  27 listopada 2020 r. zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 296 par.1 kodeksu karnego, polegającego na działaniu na szkodę jednego z banków.

 

W ostatnim okresie kredytobiorcy, którzy wygrali proces sądowy z bankiem, otrzymują od banku nieuzasadnione wezwania do zapłaty. W opinii Stowarzyszenia oraz m.in. Rzecznika Finansowego i Rzecznika Praw Obywatelskich, takie działania banku wymierzone w konsumentów są całkowicie bezprawne. Działając w obronie pokrzywdzonych przez banki kredytobiorców, Stowarzyszenie zdecydowało się podjąć kroki prawne. W opinii Stowarzyszenia wykonując działania niezgodne z prawem,  zarząd banku naraża instytucję, którą reprezentuje na straty finansowe i wizerunkowe.