Prawdziwy portret “Frankowicza” – Błędne dane Biura Informacji Kredytowej

BIK

W przestrzeni medialnej pojawia się wiele mitów dotyczących rodzin posiadających tzw. kredyty „walutowe”. W odpowiedzi na te informacje Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SBB) przedstawia „Prawdziwy Portret „Frankowicza”. Dokument ten w przeciwieństwie do badań ankietowych wykonywanych na zlecenie lobby bankowego (często prowadzonych na bardzo małej grupie badawczej) zawiera dane z raportów instytucji państwowych, które posiadają informacje o wszystkich umowach.

W dokumencie przedstawiono między innymi potwierdzenie, iż to osobom o niższych dochodach banki udzielały kredytów „walutowych”. Aż 35% umów zawarły rodziny, których wspólny dochód był niższy niż 4 tys złotych. Kolejne 22% umów otrzymały rodziny o dochodzie od 4 tys do 6 tys. Komisja Nadzoru Finansowego również zauważa, „że znaczna część najzamożniejszych klientów banków decydowała się na kredyt złotowy, a nie walutowy”.

Stowarzyszenie zwraca również uwagę na malejącą liczbę umów trwających. W ciągu ostatnich lat z 700 tys. czynnych umów pozostało już tylko 500 tys. Oznacza to, iż 200 tys rodzin polskich poniosło stratę wskutek stosowania przez banki nieuczciwych zapisów. Niestety, w liczbie tej znalazło się również tysiące rodzin pozbawionych nieruchomości i dorobku życia, uwikłanych także w niespłacalny dług. Zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak i Narodowy Bank Polski nie znają liczby przeprowadzonych licytacji, sprzedaży wierzytelności  i eksmisji na bruk.

Wiele publikacji prasowych opiera się na danych Biura Informacji Kredytowej. Jednak w ocenie Stowarzyszenia dane te są niekompletne.

Oprócz szeregu braków wskazanych w ww dokumencie Stowarzyszenie wskazuje na niezgodności danych znajdujących się w BIK. Przykładem jest Raport BIK, który otrzymał Pan Marcin[1]. Mimo wypowiedzenia umowy w lutym 2017 r. BIK w grudniu 2017 r. dalej wykazuje tę umowę jako będącą w trakcie spłaty.

W dniu dzisiejszym Związek Banków w Polsce przedstawił kolejne “statystyki” dotyczące kredytów “walutowych”. Ponownie opierają się one na informacjach BIK.  W obliczu jakości systemu BIK Stowarzyszenie SBB ocenia, że te dane jako dalece odbiegające od rzeczywistości.

Prawdziwy portret frankowicza

[1] Kontakt z Panem Marcinem za pośrednictwem Stowarzyszenia.