Pismo skierowane do Prezydenta Andrzeja Dudy

Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Prezydencie,

złożył Pan deklaracje rozwiązania problemu tzw. kredytów walutowych. Niestety do dnia dzisiejszego żaden projekt ustawy nie został przeprocedowany przez Parlament. Także zobowiązanie rozwiązania tego problemu w ciągu roku  przyjęte przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego nie doczekało się wdrożenia żadnych rozwiązań systemowych. Nadmieniamy, iż w przypadku fiaska działań nadzorczych, zgodnie z Pana deklaracją, przyjął Pan zobowiązanie rozwiązania problemu w trybie ustawowym, cytując publikację prasową: „Prezydent zapowiada złożenie ustawy, która zmusi banki do przewalutowania.”[1]

 Do dnia dzisiejszego liczba umów tzw. “kredytów walutowych” zmalała o 200 tys. Oznacza to, iż tyle właśnie rodzin polskich poniosło stratę wskutek stosowania przez banki nieuczciwych zapisów. Niestety, w liczbie tej znalazło się również tysiące rodzin pozbawionych nieruchomości i dorobku życia, uwikłanych także w niespłacalny dług. Zarówno Komisja Nadzoru Finansowego, jak
i Narodowy Bank Polski nie znają liczby przeprowadzonych licytacji, sprzedaży wierzytelności  i eksmisji na bruk.

Każdy kolejny miesiąc, rok opóźnienia przynosi kolejne licytacje i eksmisje. Jako Stowarzyszenie działające społecznie nie mamy możliwości powstrzymania procederu bezprawnego pozbawiania obywateli polskich ich majątku. Możliwościami takimi dysponują natomiast organy państwa, takie jak Parlament, czy Pan, Panie Prezydencie.

Kolejną licytację Stowarzyszenie będzie próbowało zatrzymać 9 lutego. Deutsche Bank Polska za kredytowane mieszkanie o wartości ok. 300 tys. złotych oczekuje obecnie spłaty ok. 1,4 mln złotych, a egzekucję prowadzi na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym.

Mając na uwadze fakt, że Sądy nie tylko zezwalają na stosowanie niekonstytucyjnych  przepisów, ale również nie respektują Dyrektywy nr 93/13, prosimy o spotkanie, w trakcie którego będziemy mogli przedstawić problemy wynikające z takiej postawy części sędziów. Chcemy również przekazać niepokojące informacje dotyczące niejasnych szkoleń organizowanych przez Sędziego Sądu Najwyższego jak i powiązań rodzinnych części sędziów z pełnomocnikami banków.

Z wyrazami szacunku

 

Prezes
Arkadiusz Szcześniak

 

[1] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ustawa-frankowa-nowy-projekt-Kancelarii-Prezydenta-7461620.html