Apel w sprawie powstrzymania eksmisji polskich rodzin na bruk

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu skierowało do wszystkich Posłanek i Posłów na Sejm RP za pośrednictwem e-mail pismo następującej treści:


 

Szanowne Posłanki, szanowni Posłowie,

Ostatnie dni przyniosły informacje o kolejnych eksmisjach i licytacjach rodzin uwikłanych w tzw. kredyty „walutowe”.[1] Jak podkreślają przedstawiciele miasta Poznania tych licytacji, tylko w tym mieście, jest coraz więcej. Rodzinom tym nie przysługuje lokal zastępczy, nawet w przypadku, gdy ich obecna sytuacja życiowa i materialna nie pozwala na zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji, rodziny te, mogą być eksmitowane na bruk nawet zimą.

Sytuacje opisywane w prasie dotyczą licznej grupy wyborców. Ze statystyk wynika, że od 2010 roku ubyło już ok. 200 tys. takich umów kredytów “walutowych”.  W naszej ocenie oznacza to, że w tej liczbie około kilkadziesiąt tysięcy rodzin otrzymało wypowiedzenie umowy przez bank i zostało pozbawionych dorobku życia, a często także jedynego miejsca zamieszkania.

Kolejna licytacja o której wie Stowarzyszenie odbędzie się 9 lutego.

Będzie prowadzona na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego wystawionego przez Deutsche Bank Polska. Bank ten za kredytowane mieszkanie o wartości ok. 300 tys. złotych oczekuje obecnie spłaty ok. 1 400 000 złotych.

Warto podkreślić, że sytuacja ta spowodowana jest brakiem ustawowego rozwiązania  problemu. Obecnie na rozpatrzenie ciągle czekają projekty ustaw rozwiązujące tę kwestię (druk nr 729, druk nr 1863).

Zrzucenie na wymiar sprawiedliwości odpowiedzialności za rozwiązanie problemu nielegalnych i nieuczciwych umów zawieranych przez banki z polskimi obywatelami doprowadziło do sytuacji, w której nieruchomości są licytowane wbrew przepisom konstytucji oraz wbrew zapisom Dyrektywy UE 93/13. Banki w Polsce bezkarnie i z premedytacją wypowiadają umowy stosując do wyliczenia długu klauzule prawomocnie uznane za nieuczciwe i niewiążące konsumenta. Potwierdzają to liczne prawomocne wyroki zebrane przez Stowarzyszenie w bazie https://nawigator.bankowebezprawie.pl/.

Skala problemu i liczba podobnych jak ww. spraw nie pozwala, aby organizacje społeczne były obecne na każdej rozprawie i podczas każdej licytacji. Niestety często też sądy nie zezwalają na obecność strony społecznej podczas rozprawy.

Dlatego zwracamy się z prośbą do szanownych Posłanek i szanownych Posłów z prośbą o wsparcie nas swoją obecnością na tej licytacji. 

 

Z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

 

 

[1] https://wtkplay.pl/video-id-36930-zlicytowani_frankowicze_w_tym_powaznie_chory_mezczyzna_mieli_zostac_eksmitowani_miasto_szuka_im_mieszkania

licytacja 9 luty – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Marszałkowska 82, sala 417 godzina 12.00