Ankieta: Sytuacja “frankowiczów” w Polsce

Zapraszamy do wypełnienia ankiety “Ekonomiczne i społeczne konsekwencje zawarcia umów kredytów i pożyczek powiązanych z frankiem szwajcarskim i innymi walutami.”

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej ekonomicznych i społecznych konsekwencji zawarcia umów kredytów i pożyczek powiązanych z walutą obcą taką jak frank szwajcarski, euro czy jen japoński.

Celem ankiety, która zostanie szeroko udostępniona, jest uzyskanie podstawowych odpowiedzi na pytania o skutki zawarcia takich umów dla kredytobiorców.

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy powiązane z walutami obcymi, mierzą się obecnie z wizerunkiem osób, które w mniejszym albo większym stopniu dorobili się na tych kredytach, a obecnie starają się problemem kredytów obciążyć banki, sądy i skarb państwa. Media koncentrują się zaś na wpływie tych kredytów na sytuację banków. W dyskusji tej jednak nikt nie zastanawia się nad tym, z jakimi skutkami zawarcia umów powiązanych z walutami obcymi muszą już od wielu lat mierzyć się sami kredytobiorcy. Im więcej osób wypełni ankietę tym większą wartość będą miały dane z niej wynikające.

Ankieta jest w całości anonimowa i nie przekazuje jej autorowi żadnych danych osobowych.

Ankieta znajduje się pod następującym linkiem:

https://forms.gle/fgBwh1qGwrCVyU4Q7