Zgłoszenie do KNF w sprawie Banku Millenium S.A. oraz pisma do akcjonariuszy BM

W dniu dzisiejszym skierowaliśmy pisma do akcjonariuszy Banku Millenium oraz Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyroku, który zapadł 22 sierpnia 2016 roku w Sądzie Okręgowy w Warszawie. Wyrok ten unieważnia całą umowę.

A wobec faktu, iż informacja ta może mieć walor informacji poufnej w rozumieniu regulacji MAR, a w szczególności uwzględniając dotychczasowy efekt cenotwórczy na akcjach banków w przypadku informacji dotyczących rozwiązania problemu kredytów indeksowanych do walut obcych w ogóle, poprosiliśmy o zbadanie czy Zarząd Banku Millennium S.A. miał obowiązek opublikowania stosownego raportu bieżącego oraz czy wywiązał się z tego ewentualnego obowiązku.