Zawezwanie do próby ugodowej

Zawezwanie do ugody

Zawezwanie do próby ugodowej – procedura

Jeżeli nie radzisz sobie samodzielnie z tzw. “pakietem ugoda” lub uważasz, że sporządzenie “zawezwania do próby ugodowej” należy zlecić profesjonaliście – mamy dla Ciebie rozwiązanie wynegocjowane przez nasze Stowarzyszenie.

Pamiętaj, że roszczenia wynikające z umów kredytowych mają datę ważności.
Zgodnie z Art. 118 kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Tak więc kredytobiorca, który chce zabezpieczyć się przed takim przedawnieniem powinien przerwać bieg przedawnienia.

Aby to zrobić możesz złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przed sądem.
Jednym słowem wyciągasz rękę do bankstera i mówisz “chcę ugody”. Bank może być niechętny i nie będzie chciał się ugadywać, ale skutkiem złożenia takiego wniosku będzie właśnie przerwanie dziesięcioletniego biegu przedawnienia. Czyli ten okres zaczyna być liczony od nowa.

Koszt przygotowania ugody przez kancelarię to 300 zł (to opłata dla prawnika, Stowarzyszenie nie pobiera żadnej prowizji).
Dodatkowo należy ponieść koszt opłaty sądowej również w kwocie 300 zł oraz 17 zł za pełnomocnictwo.

Aby skorzystać z ww możliwości należy:

  1. Być członkiem stowarzyszenia oraz mieć opłacone składki – o ile nie jest się zwolnionym z płatności,
  2. Wysłać e-maila na adres [email protected] z kompletem dokumentów (umowa + aneksy) o temacie: “Zawezwanie do próby ugodowej SBB”,
  3. Po weryfikacji iż dana osoba jest członkiem stowarzyszenia otrzymacie Państwo potwierdzenie przyjęcia usługi prawnej wraz z fakturą do opłacenia. Z uwagi na termin przedawnienia kancelarie będą traktować priorytetowo umowy, w których upłynął już 10 letni okres przedawnienia celem zabezpieczenia roszczeń o jak najwyższym zakresie,
  4. Zawezwanie przed złożeniem w sądzie właściwym dla siedziby banku zostanie przesłane do Państwa celem zapoznania i ewentualnej korekty danych.
  5. W przypadku osób, które nie chcą lub nie mają czasu wziąć udziału w posiedzeniu sądu, istnieje możliwość wynajęcia pełnomocnika na rozprawę w zryczałtowanej cenie 150 zł.