Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Indywidualne porady prawne w Warszawie 23 marca

Zapraszamy do wysłania zgłoszeń na indywidualne porady prawne, które odbędą się w Warszawie w biurze SBB przy ul. Marszałkowskiej 21/25 m. 35 – klatka nr 2 , IV piętro (wejście od Al.Armii Ludowej) 23 marca br. w godzinach 14:00-17:00.

Zapisy tylko dla członków Stowarzyszenia oraz kandydatów, którzy opłacili składkę członkowską. Każda porada będzie trwała 30 minut. Porad będą udzielały r.pr. Aneta Durakiewicz i r.pr.Małgorzata Wilczek Zapisy przyjmujemy na adres: [email protected], do 22 bm., tj.do czwartku, do godz. 18:00. Potwierdzenie wyślemy do godz 21:00. W TYTULE WIADOMOŚCI prosimy wpisać” PORADA INDYWIDUALNA oraz swoje imię i nazwisko.

Tego samego dnia, tj. 23 marca br., w piątek, o 17:30, w biurze SBB, odbędzie się wykład dot. następujących zagadnień:
1. Nakaz zapłaty jako groźna broń banków.
2. Sprzedaż wierzytelności kredytowych – konsekwencje dla kredytobiorcy.

Z uwagi na ograniczenia lokalowe wykład przeznaczony jest dla 30 osób.
ZAPISY NA WYKŁAD przyjmujemy na adres: [email protected], do 22 bm., tj.do czwartku, do godz. 18:00. Potwierdzenie wyślemy do godz 21:00.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).