SBB złożyło skargę na postępowanie niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej Anny Popiołek z Gazety Wyborczej

 

Skarga na postępowanie niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej

Działając w imieniu Wnioskodawcy, na podstawie ust. 2 Regulaminu Rady Etyki Mediów  składam skargę na niezgodne z prawem i zasadami etyki zawodowej postępowanie dziennikarki Gazety Wyborczej Anny Popiołek, oraz wnoszę o zajęcie przez Radę stanowiska w tej sprawie.

Uzasadnienie

Karta Etyczna Mediów głosi, że dziennikarz powinien kierować się siedmioma zasadami: prawdy, obiektywizmu, oddzielenia informacji od komentarza, uczciwości, szacunku i tolerancji, pierwszeństwa dobra odbiorcy, wolności i odpowiedzialności. Niestety redaktor Anna Popiołek w artykule „Ustawa frankowa z powrotem w Sejmie. ZBP ostrzega: Za pomoc frankowiczom zapłacą wszyscy klienci banków” (Gazeta Wyborcza z dnia 7 marca 2018 roku – treść w załączeniu) złamała te zasady.

Artykuł ten jest w niedopuszczalnym stopniu jednostronny, przedstawia jedynie punkt widzenia przedsiębiorstw prowadzących działalność bankową. Twierdzeń tej strony nie poddano w najmniejszym stopniu dziennikarskiej analizie, a jedynie przytoczono nadając pozory prawdy obiektywnej. Tego rodzaju materiał powinien być umieszczany w medium informacyjnym i opiniotwórczym jedynie jako odpowiednio oznaczone płatne ogłoszenie.

Pelna treśc skargi

Treść artykułu GW