Stowarzyszenie przyłapało Związek Banków Polskich na manipulacji danymi. ZBP ignoruje wezwanie do usunięcia naruszeń prawa

W dniu 8 marca Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu przesłało do Związku Banków Polskich wezwanie do usunięcia naruszeń prawa w związku z publikacją na stronach ZBP nieprawdziwych informacji1. Naruszenia te dotyczyły prostych błędów rachunkowych i błędów w założeniach mających wprowadzić w błąd odbiorcę publikacji.

Przekazywane opinii publicznej nieprawdziwe informacje budują fałszywy obraz stanu materialnego osób pokrzywdzonych przez działania banków i w ten sposób naruszają ich dobra osobiste. W ocenie Stowarzyszenia przekazanie we wspomnianej publikacji ZBP informacji nieprawdziwych jest  działaniem wprowadzającym w błąd opinię publiczną i mającym m.in. wpływ na orzekanie w sprawach o unieważnienie niezgodnych z prawem umów kredytowych oraz działanie ciał ustawodawczych pracujących w Sejmie RP nad regulacjami prawnymi.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że nieprawdziwe informacje jakoby kredytobiorcy “frankowi” płacili niższe raty niż kredytobiorcy “złotowi” zostały już zdementowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego2. Trudno zatem zrozumieć, że dezinformacja ta pojawia się po raz kolejny w przestrzeni publicznej za sprawą nieprawdziwych publikacji na stronach ZBP oraz w innych materiałach prasowych, w których ZBP był źródłem tych fałszywych informacji.

Stowarzyszenie zwraca uwagę, że wykazane nieprawidłowości w obliczeniach i manipulacje danymi mające na celu udowodnić z góry zakładaną przez ZBP tezę są czynem nieetycznym i stanowią naruszenie prawa. Złą wolę ZBP potwierdza brak reakcji na pismo Stowarzyszenia i brak reakcji na wskazanie w publikacji nieprawdziwych informacji. Takie postępowanie stawia pod znakiem zapytania rzetelność przekazywanych do tej pory ocen, osądów i materiałów informacyjnych zarówno przez Związek Banków Polskich, jak i przez podmioty powiązane z ZBP, w tym m.in. przez Biuro Informacji Kredytowej.

Więcej informacji o treści naruszeń prawa wskazanych przez Stowarzyszenie znajduje się na tej stronie.

1. https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/konferencje-prasowe/2018/styczen/raport-netb-nk-liczba-umow-bankowosci-internetowej-przekroczyla-35-mln

Plik 30_01_2018_Informacja prasowa_Kredyty CHF_3.pdf w załączonych pod wiadomością plikach

2. http://www.odfrankujkredyt.info/?knf-czyli-bajki-dyrektora-banasiaka