Zaproszenie na licytację nieruchomości. Po zakończeniu rozprawy odbędzie się konferencja prasowa.

Deutsche Bank Polska chce zlicytować dwie rodziny. Za kredyt wypłacony w kwocie 470 000 zł obecnie prowadzi egzekucję na kwotę 1 600 000 zł.

5.09.2019 roku o godzinie 12.00, sala 417, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 82, odbędzie się licytacji mieszkania. Jest ona prowadzona na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym. Mimo, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2015 r. wskazał, iż graniczną datą obowiązywania tych przepisów jest 1 sierpnia 2016 r.

Historia 7-letniej walki z Deutsche Bank Polska jest przykładem który pokazuje jak sektor bankowy zarabia na kredytach indeksowanych i denominowanym kosztem polskich rodzin, a także budżetu państwa.

Niestety ten przypadek pokazuje też rażące naruszenia przepisów prawa unijnego przez wymiar sprawiedliwości. Sprawa dotyczy umowy z 2008 r. o kredyty denominowany wypłacony w kwocie 470 tys została zawarta na zakup mieszkania (44 m2). Zabezpieczenie kredytu stanowi także druga nieruchość. Kredyt był spłacany do 2012 (spłacono ok 170 tys, po wzroście rat (z 3000 na 5500 zł) kredyt przestał być spłacany. Do sprawy licytacji jednej z nieruchomości włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Proceder kumulacji odsetek do kwoty przekraczającej wielokrotność kwoty wypłaconego kredytu jest szkodliwy nie tylko dla rodziny, wobec której bank prowadzi egzekucję, ale także dla budżetu państwa. Ostatnie ulgi podatkowe dla podmiotów prowadzących działalność windykacyjną autorstwa Ministerstwa Finansów zachęcają jeszcze bardziej do tego procederu. Procederu przypominającego działanie mafii reprywatyzacyjnej.

Ostatnie działania legislacyjne zbudowały rynek windykacji nieruchomości licytowanych przez banki (lub ich następców prawnych).

Na konferencji Stowarzyszenie przedstawi podjęte i planowane działania wobec niezgodnych z prawem działań banków, wymiaru sprawiedliwości.

 


Kontakt w sprawie konferencji

Arkadiusz Szcześniak, Prezes Stowarzyszenia SBB: +48 725 932 168
E-mail
: [email protected]

Barbara Husiew, Wiceprezes Stowarzyszenia SBB: +48 883 650 150

Marek Rzewuski, Wiceprezes Stowarzyszenia SBB: +48 784 967 064