Zaproszenie na konferencję prasową, która odbędzie się pod Sejmem, 3 lipca 2019 r. o godz. 18:00

W związku z wznowieniem przez Sejm prac nad projektem ustawy zawartej w druku sejmowy nr 1863. Stowarzyszenie przedstawi aktualną sytuację kredytobiorców i banków będących stronami umów kredytów indeksowanych, denominowanych.

Ostatnie miesiące przyniosły istotne rozstrzygnięcia w Sądzie Najwyższym, Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) a także w wielu indywidualnych sprawach. Wygrane klientów z zakresu dodatkowych opłat pobieranych przez banki w sposób niezgodny z prawem są już codziennością. Coraz częściej występują sytuacje, w których na jednej wokandzie bank potrafi seryjnie przegrać kilka spraw.

Stowarzyszenie przedstawi na konferencji także informacje o:

  1. ustaleniach poczynionych z Komisją Europejską.
  2. przewidywanych skutkach finansowych dla banków orzecznictwa zgodne z przepisami Dyrektyw.
  3. korespondencji z organami nadzoru dotyczących ryzyka prawnego dla poszczególnych banków i dalszych działaniach Stowarzyszenia w tym zakresie.
  4. opinii do procedowanej ustawy przedstawionej przez Prezydenta RP.
  5. planowanych działaniach społecznych wobec klientów posiadających ww. umowy.

 

Więcej informacji:

Barbara Husiew
wiceprezes
883-650-150

 

Komunikat prasowy z konferencji