Powstrzymaliśmy kolejne licytacje poszkodowanych przez banki

Powstrzymaliśmy kolejne licytacje poszkodowanych przez banki

– Jeżeli zagraża Ci licytacja majątku w związku z kredytem hipotecznym (tzw. walutowy, złotowy) zgłoś się do nas

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu ponownie pokazało, że walcząc o prawa ludzi poszkodowanych przez banki, można odnieść sukces. W ostatnich dniach zostały powstrzymane  kolejne bezprawne licytacje prowadzone w oparciu o niekonstytucyjny Bankowy Tytuł Egzekucyjny.

Szczególne podziękowania należą się przedstawicielom Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym Wiceministrowi Michałowi Wójcikowi. Równie istotne było wsparcie Posłanki Ruchu Kukiz’15 Pani Barbary Chrobak, która przybyła na salę sądową gdzie miała odbyć się licytacja.

Niestety jednak wiele osób, których majątki zostały zlicytowane  na zlecenie banków i windykatorów nie uzyskało niezbędnego wsparcia. Mając na uwadze, iż majątki te zostały przejęte w sprzeczności z przepisami Konstytucji RP oraz Dyrektyw UE, osobom tym przysługuje roszczenie względem skarbu Państwa. Państwa, które dopuściło do tego, iż wymiar sprawiedliwości orzeka w sprzeczności z Dyrektywą 93/13 i akceptuje postępowania egzekucyjne prowadzone na podstawie niekonstytucyjnych przepisów.

Stowarzyszenie apeluje o wypełnienie ankiety przez wszystkie osoby pozbawione majątku lub zagrożone pozbawieniem majątku na podstawie BTE lub nakazów zapłaty. Wypełniona ankieta jest niezbędna do analizy możliwości pozwania Państwa polskiego o odszkodowanie z tego tytułu i do udzielania pomocy osobom zagrożonym licytacją majątku.

Ankieta dostępna jest na stronie: https://www.bankowebezprawie.pl/ankieta-pokrzywdzonych/

W ocenie Stowarzyszenia władza ustawodawcza powinna rozważyć wprowadzenie przepisów o odpowiedzialności majątkowej sędziów orzekających wbrew przepisom, tak aby budżet Państwa nie ponosił kosztów błędnych decyzji wymiaru sprawiedliwości.

Konieczne jest też podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu powstrzymanie bezprawnych licytacji, wszczętych na podstawie bezprawnych zapisów.

Nagranie z licytacji 9 lutego 2018 r. https://youtu.be/gsdHU-6XDBs