Ankieta dla osób które utraciły majątek lub mogą stracić na skutek nieuczciwych zapisów w umowach kredytowych

Celem ankiety jest:

  • ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
  • zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

 

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu stawia sobie za cel doprowadzenie do sytuacji, w której nieuczciwe banki wynagrodzą krzywdy poniesione przez zlicytowanych kredytobiorców i zwrócą im utracony przez nich dorobek życia w wyniku nieuczciwych zapisów w umowach i niekonstytucyjnego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Egzekutorem sprawiedliwego zadośćuczynienia ofiarom nieuczciwych działań banków powinno być państwo polskie, które zmusi banki do tych działań, tak jak ma to miejsce w przypadku nieuczciwych „czyścicieli kamienic”.

    Podaj kontakt do siebie

    WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
    Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).