Wesołych Świąt!

Życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Polakom, wszystkim konsumentom!

Szczególne życzenia przesyłamy Sędziom. Życzymy im, by tak jak w swoich sprawach, tak w naszych zauważyli nadrzędność prawa UE nad prawem krajów członkowskich UE.