List otwarty Barbary Husiew do premiera Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze,

Od dwóch lat nie znalazł Pan czasu na spotkanie z osobami poszkodowanymi przez bezprawne działania podmiotów operujących na rynku usług finansowych. W tym okresie nie zrobił Pan nic  dla obywateli poszkodowanych przez te instytucje.

Nadal blokowane są działania zmierzające do zmuszenia banków, aby przestrzegały prawomocnych wyroków polskich sądów, jak również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej[1].

Blokowane są również  działania zmierzające do usunięcia z obrotu prawnego przepisów niezgodnych z Dyrektywami UE m.in. dot. nakazów zapłaty (trybu i podstawy ich wydawania), jak też przepisów utrzymujących w mocy egzekucję należności na podstawie niekonstytucyjnego Bankowego Tytuł Egzekucyjnego.

Przez dwa lata Pan i Pański Rząd tolerujecie działanie mafii bankowych sępów mieszkaniowych, którzy wbrew wyrokom TSUE przejmują majątki tysięcy polskich rodzin (w tym co najmniej 30 tys. rodzin pozbawionych majątku na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego oraz bankowych nakazów zapłaty).

Gdyby zamiast rozmów z kolegami bankierami znalazł Pan czas na rozmowę z poszkodowanymi, to nie powtarzałby Pan fałszywej narracji lobby bankowego. Porównywanie oprocentowania kredytów odnoszących się do walut obcych z kredytami złotowymi[2] dowodzi, że nie zna Pan istoty problemu lub świadomie wprowadza Pan opinię publiczną w błąd.

Sprawiedliwym rozwiązaniem społecznym byłoby zrównanie kosztów kredytów złotowych i tzw “walutowych” z 2,5 krotnie tańszymi kredytami dostępnymi w tych samych bankach tuż za naszą zachodnią granicą. Sprawiedliwym byłoby, gdyby polski klient przy kredycie 300 tys.zł. płacił odsetki takie same jak Niemiec – czyli 140 tys. , zamiast 300 tys. – a tak właśnie niestety jest!, Polak spłaca dwa razy więcej odsetek niż jego niemiecki kolega z tej samej UE. Sprawiedliwym byłoby gdyby kwota kredytu malała a nie rosła, mimo 10 lat spłaty.

Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego toleruje Pan działania niekorzystne dla polskich obywateli i polskiej gospodarki, które jednocześnie są  korzystne dla zagranicznych akcjonariuszy banków. Mamy wiele pytań jak i gotowych rozwiązań, które chcielibyśmy Panu osobiście przedstawić.

Nie mając jednak takiej szansy jesteśmy zmuszeni do pozwania skarbu państwa[3] za nie przestrzeganie przepisów Dyrektyw UE. Liczne zaniechania w sprawie kredytów “walutowych” wykazała w swoim raporcie m.in.  Najwyższa Izba Kontroli. Będziemy więc chcieli, aby w  jedynym dostępnym dla nas trybie, tj. przed sądem, odpowiedział Pan- w charakterze świadka na pytania poszkodowanych obywateli, których z taką determinacją Pan unika.

 

Z wyrazami szacunku,

Barbara Husiew, wiceprezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

 

[1] https://www.bankowebezprawie.pl/kluby-nakazy-zaplaty/

[2] https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1389460,morawiecki-o-wspolpracy-z-po-i-pis-i-bankowosci.html

[3] http://zjednoczenikredytobiorcy.pl/