Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzymy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Polakom, wszystkim konsumentom! Szczególne życzenia przesyłamy walczącym o sprawiedliwość w sądach. Winszujemy wytrwałości i wiary w możliwość wygranej. Nasze życzenia przesyłamy także Sędziom. Życzymy im, by zawsze kierowali się prawem i zasadą nadrzędności regulacji UE nad prawem krajów członkowskich. By konsekwentnie stosowali prawo krajowe i wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE.