Webinar: Nieważność umów ubezpieczenia z UFK (polisolokaty)

Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK, zwane również polisolokatami) to kolejny problem rynku finansowego i polskich konsumentów. Umowy stwarzały pozory polis ubezpieczeniowych, podczas gdy ochrona ubezpieczeniowa była iluzoryczna, a ryzyko, na jakie narażeni byli konsumenci – nieproporcjonalnie wysokie. Wiele osób straciło przez te produkty oszczędności swojego życia. Produkt miał charakter zarówno grupowych ubezpieczeń, jak i indywidualnych polis. Początkowo postępowania dotyczące polisolokat dotyczyły tylko odzyskania opłat likwidacyjnych, aktualnie orzecznictwo idzie o krok dalej – stwierdzając nieważność tych umów w całości.
Zapraszamy na webinar: Nieważność umów ubezpieczenia z UFK (polisolokaty).
Rejestracja:
10 sierpnia, godzina 19:30
Podczas webianru dowiedzą się Państwo:
  • dlaczego umowy z UFK są nieważne?
  • jak podważyć ważność polisolokat?
  • ile można odzyskać?
  • jakie jest aktualne orzecznictwo sądów?
Webinar poprowadzi adwokat Żaneta Rzepczyk-Zgoła, która w codziennej praktyce reprezentuje konsumentów, których prawa zostały naruszone przez podmioty rynku finansowego, w tym w sprawach nieważności polisolokat.