Do TSUE trafiły pytania o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez strony umowy

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skierował pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Sąd zadał pytanie m.in.  o prawo banków i kredytobiorców do wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych środków pieniężnych w związku z nieważnością umowy kredytu (w przypadku banków chodzi na przykład o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu).

Do tej pory banki twierdziły, iż tylko im należy się wynagrodzenia za udostępnioną kwotę kredytu. Całkowicie pomijały fakt, iż to kredytobiorcy wpłacali raty bez żadnej podstawy prawnej z winy banku, który przygotował wadliwą umowę.

Arkadiusz Szcześniak skierował do sądu w Warszawie pozew m.in. o wynagrodzenie za korzystanie przez bank z kwot wpłacanych przez konsumenta na rzecz banku w trakcie wykonania umowy kredytu, a następnie zwrócił się do sądu z wnioskiem o zadanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących roszczeń banków i kredytobiorców.

Wniosek ten został uwzględniony.

Marek Rzewuski

Treść Postanowienia: 2021-08-12_Postanowienie