Uwagi Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (UD 125)

Uwagi Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (UD 125)

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji