KE rozpatruje Skargę SBB na błędną implementację Dyrektywy 93/13 do prawa polskiego

W dniu 29 listopada 2018 r. Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania w sprawie skargi złożonej w dniu 7 listopada 2018 r.
(treść opisu skargi w załączeniu – oryginał jest składny na formularzu KE)

Pismo KE

Opis problemu

Link do formularza skargi KE – https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_pl