Senator do koalicji rządzącej: „Frankowicze sprawią, że odpoczniecie”

Senator Bogdan Pęk

Podczas debaty w Senacie na temat toksycznych instrumentów finansowych zwanych „kredytami walutowymi” senator Bogdan Pęk  (Prawo i Sprawiedliwość)  określił ustrój III RP jako „bankokrację”  i zapowiedział, że banki będą musiały oddać to, co bezprawnie zagarnęły swym polskim klientom, a Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała się wytłumaczyć dlaczego dopuściła do niezgodnych z prawem operacji  finansowych stosowanych przez banki na masową skalę i na szkodę obywateli Rzeczpospolitej. Całe przemówienie: