Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Senator do koalicji rządzącej: „Frankowicze sprawią, że odpoczniecie”

Senator Bogdan Pęk

Podczas debaty w Senacie na temat toksycznych instrumentów finansowych zwanych „kredytami walutowymi” senator Bogdan Pęk  (Prawo i Sprawiedliwość)  określił ustrój III RP jako „bankokrację”  i zapowiedział, że banki będą musiały oddać to, co bezprawnie zagarnęły swym polskim klientom, a Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała się wytłumaczyć dlaczego dopuściła do niezgodnych z prawem operacji  finansowych stosowanych przez banki na masową skalę i na szkodę obywateli Rzeczpospolitej. Całe przemówienie:

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).