Wspieraj walkę z bankowym bezprawiem!

Czy w Sejmie RP powinna powstać komisja śledcza ds. Afery FRANKOWEJ?

Na serwisie Twitter od dnia dzisiejszego przez tydzień można wziąć udział w ankiecie “Czy w Sejmie RP powinna powstać komisja śledcza ds. Afery FRANKOWEJ?”. Akcję pozyskiwania poparcia dla Komisji Śledczej zapoczątkował poseł Andrzej Maciejewski z Klubu Poselskiego Kukiz’15. Poseł Andrzej Maciejewski w 2015 roku kandydował do Sejmu w okręgu olsztyńskim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców zorganizowanego przez Pawła Kukiza. Uzyskał mandat posła VIII kadencji otrzymując 7 899 głosów.

ANKIETA DLA POKRZYWDZONYCH PRZEZ BANKI

Celem ankiety jest:

ustalenie rozmiarów szkód, które spowodowały oferowane przez banki nieuczciwe instrumenty finansowe oraz uzyskanie przez pokrzywdzonych rekompensaty,
zebranie informacji o osobach zagrożonych licytacją majątku

Podaj kontakt do siebie

WYRAŹ ZGODĘ POPRZEZ ODZNACZENIE POLA WYBORU
Oświadczam, że przekazane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą. Wyrażam zgodę na gromadzenie informacji zawartych w formularzu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych zawartych w formularzu dla potrzeb Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2015. poz. 2135, 2281 z późn. zm.).