SBB złożyło opinię do pytań prejudycjalnych skierowanych do TSUE przez Sąd Okręgowy w Gdańsku

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło opinię w sprawie pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Sąd Okręgowy w Gdańsku (C-19/20). Opinia ta została dołączona do Stanowiska strony przez Kancelarię Barbary Garlacz.

Dokument stanowi uzupełnienie uwag opisanych na stronie Kancelarii[1]. Zawiera on komentarz strony społecznej, przedstawiający aspekty społeczne i ekonomiczne, dotyczące zadanych pytań.

W zakresie pytania pierwszego, drugiego i trzeciego zwróciliśmy uwagę, iż kwestie te zostały już rozstrzygnięte w orzecznictwie Trybunału oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego w Polsce. Nie ma zatem merytorycznego uzasadnienia, by je zadawać.

Należy podkreślić, iż stanowisko Sądu Najwyższego, jest niezgodne z generalnymi oczekiwaniami sektora bankowego, stąd w ocenie Stowarzyszenia, koncepcja zadania tych właśnie pytań prejudycjalnych do Trybunału, wypłynąć mogła z tego środowiska. Jeżeli stanowisko TSUE, różniłoby się od orzecznictwa Sądu Najwyższego, umożliwiłoby to wykorzystanie w przyszłości wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dla interesów banków, w sprawach sądowych w Polsce.

W zakresie pytania czwartego wskazujemy, iż zdaniem Stowarzyszenia sankcja „braku związania umową” działa od początku zawarcia umowy.

W zakresie pytania piątego, w ocenie Stowarzyszenia banki chcą fałszywie sugerować  konsumentom, że stwierdzenie nieważności okaże się dla nich niekorzystne, gdyż konsumenci będą zmuszeni zapłacić bankom wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

W dalszej części stanowiska wskazujemy na publikacje w polskiej prasie, które mają zniechęcić konsumentów dochodzenia swoich roszczeń. Wskazujemy konkretne przykłady publikacji wprowadzających klientów w błąd.

Przypomnieliśmy również, iż banki w całej Unii Europejskiej zamawiają usługi agencji Public Relations, które poprzez swoje działania mają wpływać na opinię publiczną, jak również na  sądy. Przykładem tego, są działania sektora bankowego ujawnione w Chorwacji. Bank Raiffeisen szukał tam agencji Public Relations do wywarcia presji na tamtejszy Trybunał Konstytucyjny oraz sądy w sprawach kredytów “frankowych”[2].

Przedstawiliśmy także opis całego procederu sprzedaży tych  kredytów. Od ich wprowadzania na rynek i spekulacyjne działania banków na rynku FOREX, poprzez wyroki SOKiK, po zyski banków z tych toksycznych  produktów, wskazując przy tym na skutki społeczne i ekonomiczne, będące wynikiem tego procederu.

Po zakończeniu postępowania przedstawimy pełną treść stanowiska.


[1] https://kancelariagarlacz.pl/clue20pagechellenge-uwagi-pelnomocnika-kredytobiorcow-do-sprawy-c-19-20-zlozone-w-tsue/

[2] https://www.index.hr/vijesti/clanak/rba-banka-natjecajem-trazila-agenciju-koja-ce-vrsiti-pritisak-na-ustavni-sud/2147806.aspx