Apel SBB do konsumentów

W związku z ostatnią aktywnością domorosłych ekspertów od prawa, przypominamy iż oficjalne kanały komunikacji Stowarzyszenia to:

Wszelkie sugestie tych “ekspertów”, że występują w imieniu osób poszkodowanych przez sektor bankowy, czy także Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu są fałszywe i wskazują na nieczyste intencje.

Działalność Stowarzyszenia reguluje statut, w ramach którego członkowie i zarząd SBB podejmują swoje działania. Pozwala to, na transparentność podejmowanych decyzji i działań związanych z ochroną praw konsumentów i kredytobiorców. Stowarzyszenie to bardzo przejrzysta forma działania społecznego. Pozwala to, w ramach wybranych organów występować ze stanowiskami przedyskutowanymi  w szerokim gronie członków, a także sympatyków SBB. Tak szeroka forma gwarantuje także jawność celów przyświecających działaczom społecznych.

Całkowicie odmienną formą są różne blogi prowadzone przez osoby, które ukrywają swoje prawdziwe cele. Wiemy, że sektor bankowy prowadzi lobbing otwarty ale także ukryty. W sytuacji, gdy ktoś rozpoczyna działalność na rzecz konsumentów od spotkania z przedstawicielami lobby bankowego lub z samymi bankierami, to zachowujemy ostrożność, co także  Wam  zalecamy.

Korzystajmy z dorobku naukowego osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem z zakresu ochrony praw konsumenta. Każda niezależna publikacja przybliża nas do celu jakim jest skuteczne zabezpieczenie realizacji praw konsumenta.

Prosimy zwrócić uwagę, iż osoby nieprofesjonalnie prowadzące porady prawne robią to nielegalnie, szczególnie gdy robią to odpłatnie. Są to działania niezgodne z prawem, ale także mogą być bardzo szkodliwe dla konsumenta.

Dla przykładu porada rekomendująca brak reakcji na otrzymany nakaz zapłaty, Bankowy Tytuł Egzekucyjny jest przykładem działania na szkodę danej osoby. Taki “doradca” mając na sztandarach dobro konsumenta w rzeczywistości działa na korzyść nieuczciwych przedsiębiorców.

Apelujemy o rozsądne postępowanie w sprawach dotyczących Waszych żywotnych interesów. Korzystajcie z publikacji prawdziwych ekspertów, bezpłatnych porad profesjonalistów ale i praktyków. W przypadku zlecania swoich spraw profesjonalnym prawnikom, możecie korzystać z naszych rekomendacji opartych na opiniach osób, które korzystały z usług tych prawników. Pamiętajcie jednakże o tym, że musicie dokładnie zapoznać się z ofertą prawników oraz z treścią umowy, na podstawie której Wasze sprawy są kierowane do sądów.  Stowarzyszenie nie ma możliwości prawnych ani organizacyjnych aby regulować cenniki usług prawników oraz szczegółowych warunków umów i brać w ten sposób współodpowiedzialność za prace prawników.

System prawa, to nie tylko przepisy spisane na papierze, ale też ich ocena. Ocena, która jest bardzo różna i zmienna. Znajomość całego procesu orzekania jest konieczna, do oceny szans danej sprawy.

Ocena zza monitora przez osoby, które same nigdy sprawy nie prowadziły, jest po prostu szkodliwa. Tak jak nauka pływania nie ma szansy odbyć się na sucho, tak wygranie sprawy w sądzie nie jest możliwe bez zdobycia doświadczenia na sali sądowej.