SBB składa wniosek do NIK o kontrolę w KNF

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę w Komisji Nadzoru Finansowego.

“Zgodnie z art. 2 Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, obowiązkiem Komisji Nadzoru Finansowego jest ochrona interesów wszystkich uczestników rynku, w tym konsumentów. Tymczasem, opisane w niniejszym piśmie działania, świadczą o tym, że KNF działa wręcz na szkodę konsumentów, występując wyłącznie na rzecz banków. KNF posługuje się przy tym nierzetelnymi i krzywdzącymi konsumentów dokumentami, o których mowa w piśmie. Wszystkie opisane okoliczności wskazują na fakt, że działania KNF budzą wątpliwości pod kątem uczciwości i legalności działań tej instytucji.”

Pełna treść wniosku