SBB informuje NIK o zaniechaniach Komisji Nadzoru Finansowego

W odpowiedzi na zapytanie Najwyższej Izby Kontroli przygotowała opracowanie dotyczące zaniechań jakich, zdaniem SBB, dopuściła się Komisja Nadzoru Finansowego.

W kilkunastostronicowym dokumencie wskazaliśmy zaniechania w następujących obszarach:

  1. ZANIECHANIA KNF W ZAKRESIE ROZWIĄZANIA PROBLEMU KREDYTÓW OBARCZONYCH RYZYKIEM WALUTOWYM
  2. DZIAŁANIA KNF ZWIĄZANE Z GETIN NOBLE BANK S.A.
  • ZANIECHANIA KNF Z ZAKRESIE NADZORU NAD RYNKIEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH.
  1. ZANIECHANIA KNF W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STOSOWANYCH M.IN. DO UMÓW KREDYTU ZAWIERANYCH Z KONSUMENTAMI

Odrębnym pismem zostaną przekazane dane dotyczące afery GetBack.